Udvalgspolitikere orienteres om deres nye ansvarsområde: STU

8. september 2016 Sundeved
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

STU, Særligt Tilrettelagt Undervisning,  henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Loven trådte i kraft den 1. august 2007 og medfører, at unge med særlige behov har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

STU-loven giver en ensartet ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få tilbud om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte mål og med et fastlagt omfang.

Hidtil har STU været forankret i Handicap og Psykiatri, men nu har kommunen flyttet den over i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og derfor orienteres udvalgspolitikerne om området.

Uddannelse til livet

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

“Det betyder, at STU ikke skal være en slags forlængelse af folkeskolen og alene have fokus på, at den unge får en uddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

For mange unge med særlige behov handler det om at forberede dem til at bo selv og finde indhold i tilværelsen”, siger formand for Ligeværd i Sønderborg til SønderborgNYT.

Ansvaret for STU er placeret i kommunerne, der også betaler for uddannelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uddannelsen er gratis for de unge. Det er ligeledes kommunernes ansvar, at de unge efter undervisningspligtens ophør får et tilbud om en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at give tilbuddet med henvisning til, at der er andre tilbud fx i socialt regi, eller at der ikke er de fornødne økonomiske ressourcer til at give tilbuddet.

Godkendelse af optagelse sker via et visitationsudvalg STU, der er sammensat med repræsentanter fra forvaltningerne Borger, Beskæftigelse og Sundhed, Social og Senior samt Børn og Uddannelse.

Frit valg – også udenfor kommunen

På nuværende tidspunkt er det muligt at gennemføre en STU på følgende tre uddannelsessteder i Sønderborg:

STU-VUC v/VUC Sønderjylland, STU-Alsgade v/STU Ulkebøldam og STU-Rendbjerg v/Rendbjerghjemmet.

“Og så er der en række steder rundt om i landet, hvor det også er muligt at gennemføre uddannelsen – og undervisningsminister Ellen Trane Nørby har slået fast, at det er de unge og deres forældre, der vælger, hvor den unge skal tage sin STU og ikke kommunerne”, siger Jørn Thrane.

“Der har været 4-5 kommuner, der alene visiterede til egne tilbud og de har fået besked om, at det er de unge og deres forældre, der vælger det sted, der er bedst for dem”,, sagde Ellen Trane Nørby forleden til SønderborgNYT.

 .

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
20. april 2021 Nordborg, Samfund

Miljøministeren og SF-politikere besøgte Himmark Strand

20. april 2021 Nordborg

Miljøminister Lea Vermelin var sammen med SFerne, Signe Munk og Karina Lorentzen Dehnhardt, mandag på besøg på Himmark Strand for at blive orienteret om Region Syddanmarks indsats mod generationsforureninger, skriver regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen til SønderborgNYT. På Himmark Strand er vi klar til at gå i gang med oprydningen. Hvis alt går vel, kan vi […]

Læs mere...