Udvalgspolitikere orienteres om deres nye ansvarsområde: STU

8. september 2016 Sundeved

STU, Særligt Tilrettelagt Undervisning,  henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Loven trådte i kraft den 1. august 2007 og medfører, at unge med særlige behov har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

STU-loven giver en ensartet ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få tilbud om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte mål og med et fastlagt omfang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hidtil har STU været forankret i Handicap og Psykiatri, men nu har kommunen flyttet den over i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og derfor orienteres udvalgspolitikerne om området.

Uddannelse til livet

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

“Det betyder, at STU ikke skal være en slags forlængelse af folkeskolen og alene have fokus på, at den unge får en uddannelse. For mange unge med særlige behov handler det om at forberede dem til at bo selv og finde indhold i tilværelsen”, siger formand for Ligeværd i Sønderborg til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ansvaret for STU er placeret i kommunerne, der også betaler for uddannelsen. Uddannelsen er gratis for de unge. Det er ligeledes kommunernes ansvar, at de unge efter undervisningspligtens ophør får et tilbud om en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at give tilbuddet med henvisning til, at der er andre tilbud fx i socialt regi, eller at der ikke er de fornødne økonomiske ressourcer til at give tilbuddet.

Godkendelse af optagelse sker via et visitationsudvalg STU, der er sammensat med repræsentanter fra forvaltningerne Borger, Beskæftigelse og Sundhed, Social og Senior samt Børn og Uddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frit valg – også udenfor kommunen

På nuværende tidspunkt er det muligt at gennemføre en STU på følgende tre uddannelsessteder i Sønderborg:

STU-VUC v/VUC Sønderjylland, STU-Alsgade v/STU Ulkebøldam og STU-Rendbjerg v/Rendbjerghjemmet.

“Og så er der en række steder rundt om i landet, hvor det også er muligt at gennemføre uddannelsen – og undervisningsminister Ellen Trane Nørby har slået fast, at det er de unge og deres forældre, der vælger, hvor den unge skal tage sin STU og ikke kommunerne”, siger Jørn Thrane.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Der har været 4-5 kommuner, der alene visiterede til egne tilbud og de har fået besked om, at det er de unge og deres forældre, der vælger det sted, der er bedst for dem”,, sagde Ellen Trane Nørby forleden til SønderborgNYT.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. maj 2022 Kultur, Sønderborg

Den 11. juni marcherer Skyttebrødrene for fuld musik i Perlegade

28. maj 2022 Kultur

Lørdag den 11. juni samles Borgerforeningens skyttebrødre på skydebanen på Kær halvø og efter at have nydt den morgenmad, som Skyttekongen 2021, Freddy Grøndahl, er vært for, så skydes der om titlen Skyttekonge 2022. Klokken cirka 11:10 kommer Skyttebrødrene – fulgt af Green Forest Pipe Band og Sønderborg Garden – marcherende gennem Perlegade, hvor de […]

Læs mere...