Workshop: Den Nationale Erhvervsfremmestrategi

15. marts 2019 Erhverv

Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Erhvervshus Sydjylland til workshop for at samle inputs til den decentrale erhvervsfremmestrategi fra 2020, samt hvordan EU’s strukturfondsmidler skal anvendes i perioden 2021-2027.

Workshoppen foregår i Erhvervshuset i Vojens og begynder klokken 9.

Workshoppen er din lejlighed til at få direkte indflydelse på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategi for decentral erhvervsfremme. Strategien vil udgøre rammen for udmøntningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler, som også indeholder EU-midler, der skal understøtte prioriteterne i de kommende strukturfondsprogrammer. Den decentrale erhvervsfremmeindsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og medvirke til at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til workshoppen har du mulighed for at deltage i en workshop-session for to af de nedenstående fem temaer. Selvom du kun har interesse i ét tema, beder vi dig deltage i en anden temasession også for derigennem at bidrage til, at flest mulige forskellige perspektiver indgår i diskussionen af de fem temaer.

Tema 1 – Virksomhedsudvikling

Erhvervsfremmesystemet skal understøtte etableringen og udviklingen af danske virksomheder ved at udvikle og gennemføre indsatser, der adresserer virksomhedernes behov. Det kan være indsatser rettet mod iværksætteri, forretningsudvikling, ledelsesudvikling, internationalisering m.v. De overordnede mål er at fremme virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Men virksomhedernes udfordringer og potentialer er forskellige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til temaworkshoppen imødeser vi derfor jeres input til hvilke behov – erkendte eller ikke-erkendte, det bliver vigtigt at adressere hos virksomhederne?

Hvor ser du centrale behov og potentialer og i hvilke typer virksomheder?

Er der tale om særlige regionale eller nationale behov?

De centrale undertemaer er:

  • Iværksætteri
  • Vækst/skalering og internationalisering
  • Grøn omstilling, cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og CO2-reduktion

Tema 2 – Digitalisering, automatisering og industri 4,0  

Der ligger et stort vækst- og produktivitetspotentiale for danske virksomheder i at udnytte mulighederne i digitalisering, automatisering og nye teknologier. Samtidig vil der formentlig komme stort fokus på digitalisering af SMV’er i EU’s strukturfondsprogrammer fra 2021 og frem.

Erhvervsfremmeindsatsen kan medvirke til at synliggøre mulighederne i de nye teknologier, igangsætte innovative samarbejder om teknologierne og løfte kompetenceniveauet i danske virksomheder på udvalgte områder. Men hvordan kan erhvervsfremmesystemet bidrage til dette?

Artiklen fortsætter under annoncen

Og hvilke erfaringer med succesfulde tiltag på disse områder kan vi bygge videre på?

De centrale undertemaer er:

  • Digitalisering af virksomhedsdrift og forretningsmodeller
  • Automatisering
  • Nye teknologier

Tlmeding frem til 25. marts klokken 10 HER på LINKET

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2021 Politik, Sønderborg

1. behandling: Byrådets partier er enige om at ændre på forvaltningerne

1. december 2021 Politik

Siden kommunalvalget har de nyvalgte politikere haft flere forhandlinger, fordi de vil undersøge muligheden for at lave en flertalsgruppe, hvor alle partier med – og en del af den proces er at blive enige om den politik, der skal føres. Forhandlingerne betyder, at der skal ændres i kommunens Styrelsesvedtægter og den proces tog det sidden […]

Læs mere...