Boligforenings-direktør forsvarer sig mod anklager

6. juni 2016 Gråsten

Direktør Peder Damgaard skriver:

I sidste uge udsendte bestyrelsen for Gråsten Andelsboligforening, i et brev til lejere og på hjemmesiden, en redegørelse for årsagerne til min fratræden som direktør. Redegørelsen indeholder flere ukorrekte, usande beskyldninger og påstande, som angriber mig personligt og min ledelsesform.

Redegørelsen og ikke mindst offentliggørelsen må nødvendigvis medføre, at jeg må tilsidesætte eet af mine grundlæggende principper og svarer på visse af redegørelsens punkter via dette læserbrev.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg havde allerhelst set, at bestyrelsen og jeg havde kunnet klare sagen internt uden at læsere/lejere bliver ”taget som gidsler”.

En sag skal ses fra to sider og en berigtigelse er påkrævet.

Artiklen fortsætter under reklamen.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

I 30 år har jeg på mine arbejdssteder refereret til en bestyrelse og er således ikke uvant med dette. Jeg har for første gang oplevet en formand, der dels bad mig lede bestyrelsesmøderne og dels blandede sig i personaleledelsen. Den helt nødvendige adskillelse i mellem bestyrelse og ledelse var ikke tilstede. Derfor har jeg to gange spurgt bestyrelsen ”om de havde den rette leder”. Dette afstedkom ingen konkrete reaktioner, og jeg fortsatte med at drive boligforeningen som en virksomhed, hvor god boligstandard og rationel drift er nødvendigt for at være konkurrencedygtig.

Min månedsløn har i hele ansættelsen været 20 procent lavere end for ledere i øvrige boligforeninger. Dette for at have  tid til bestyrelsesposter – hvilket var aftalt ved ansættelsen. En 20 procent lønreduktion svarer til godt 40 arbejdsdage – ikke 20 dage som skrevet i redegørelsen. Derfor er der fin overensstemmelse med mit fravær og  den reducerede løn. Min kalender har altid været tilgængelig, så personalet har kunnet se, hvor jeg var. Desuden har jeg besvaret mails og telefonopkald også uden for kontortiden.

Jeg har været i god tro med hensyn til lønreguleringer. Senest i marts 2016 har revisoren haft min ansættelseskontrakt til gennemsyn ved revideringen af lønregnskabet. Derfor undrer det,  at selvsamme revisionsselskab 1½ måned senere finder fejl ved egen revision for tidligere år.

Min løn er reguleret i procent helt som det øvrige personales. Der er således ikke tale om selvbestaltet lønforhøjelse.  Men hvis der er begået fejl i reguleringen, så rettes dette.

Jeg står inde for de dispositioner, jeg har truffet samt de boligmæssige forbedringer, der er aftalt med og for afdelingerne. Jeg har kun fået anerkendelse for de gennemførte moderniseringer af mange boliger. Indgåede aftaler med lejerne er dokumenterede og gennemført i henhold til lovgivningen.

Det dårlige arbejdsmiljø, der omtales, er ny viden for mig; Den omtalte sygemelding var nemlig begrundet i arbejdspres i en periode på grund af en kollegas sygefravær.

Hvis tilliden mellem bestyrelse og jeg har været mangelfuld, så er jeg til gengæld sikker på, at den har været til stede i forhold til lejere.

Jeg glæder mig til at fortsætte mit arbejdsliv i BoligSyd i Aabenraa, og ønsker alle lejere i GAB alt det bedste.

Tak for mange venlige mails og sms i den seneste tid.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk