Ingen fjernvarmeledning til Nordals

11. april 2014 Uncategorized

Pressemeddelelse:

Nu skal der tænkes nyt for at sikre omstillingen af varmeforsyningen på Nordals til grønne og vedvarende energikilder. Årsagen er, at bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme tirsdag aften fik opbakning fra generalforsamlingen til at trække planerne om en transmissionsledning til Nordals.nordborg4

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommunes varmeplan fra 2009 har som mål, at bidrage til Sønderborgs ProjectZero-vision. Med beslutningen i 2012 er Nordals-området nu udlagt som fjernvarmeområde. På det grundlag har Sønderborg Fjernvarme arbejdet med planer om at etablere en transmissionsledning til Nordals, der så kunne forsynes med grøn fjernvarme baseret på geotermi- og affaldsforbrændingsanlægget i Sønderborg.

Sønderborg Fjernvarme mener ikke længere, at det er rentabelt at anlægge transmissionsledningen. Det skyldes især, at to forudsætninger har ændret sig væsentligt siden projektet blev planlagt. For det første er varmebehovet på Nordals reduceret væsentligt på grund af især energioptimeringer i områdets virksomheder og nedrivning af boligblokke i Nordborg. For det andet forventer Energistyrelsen, at prisen på naturgas ikke stiger så meget som forventet tidligere. Hermed er naturgassen blevet mere konkurrencedygtig som alternativ til fjernvarmen.nordborg (2)

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at Sønderborg Kommune og Sønderborg Fjernvarme nu må finde andre måder, der kan sikre grøn og CO2-neutral fjervarme på Nordals.

– Det er selvfølgelig ærgerligt, at der ikke er god økonomi i at etablere en transmissionsledning til Nordals, men det må vi tage til efterretning. Vi er i tæt dialog med Sønderborg Fjernvarme og kigger på andre muligheder for at forsyne Nordals med grøn og billig fjernvarme, siger borgmester Erik Lauritzen.

Hvad nu?

Men hvad gør boligejerne på Nordals, hvis der ikke kommer grøn fjernvarme til Nordals foreløbig?

Artiklen fortsætter under annoncen

Som udgangspunkt må der ikke laves nye tilslutninger til naturgas i områder, der er udlagt til fjernvarme.

Mulighederne afhænger af lokalplanen for det konkrete område. Hvis der ikke er nogen lokalplan, eller hvis lokalplanen ikke stiller krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, er der kun mulighed for individuel varmeforsyning. Det kan eksempelvis være i form af varmepumper, solfangere eller jordvarme. Hvis der for området derimod findes en lokalplan med tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, er der to muligheder. Der kan etableres individuel varmeforsyning, hvis Sønderborg Kommune giver dispensation fra lokalplanen. Der kan kun etableres naturgasforsyning, hvis energistyrelsen dispenserer fra varmeforsyningsloven. Begge dele kræver ansøgning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Læs mere om mulighederne på www.sonderborgkommune.dk

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. juni 2022 Politik, Nordborg

Jan Rytkjær Callesen prøver at genstarte sin politiske karriere

28. juni 2022 Politik

Jan Rytkjær Callesen fra Nordals, som tidligere har siddet i Folketinget og i Byrådet for Dansk Folkeparti, har meldt sig i Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne. Han agter også at stille op som lokal kandidat – og spår, at Danmarksdemokraterne vinder hele 20 mandater til det næste folketingsvalg. “Jeg sagde i begyndelsen af maj måned, […]

Læs mere...