Bestyrelserne bag FGU er på plads

12. november 2018 Politik

De fire sønderjyske kommuner er i fuld gang med at etablere den nye forberedende grunduddannelse, FGU. Bestyrelsen har netop holdt sit konstituerende møde og har valgt Jesper Smaling, næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget, som formand. Finn Karlsen, direktør for EUC Syd i Sønderborg, er valgt som næstformand. Bestyrelsen har besluttet at indstille til Undervisningsministeriet, at det nye uddannelsestilbud får navnet FGU Sønderjylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

FGU kommer til at afløse en række eksisterende uddannelses- og opkvalificeringstilbud. Det gælder erhvervsgrunduddannelsen EGU, Den Kombinerede Ungdomsuddannelse KUU, almen voksenundervisning AVU, den forberedende voksenundervisning FVU og ordblindeundervisningen OBU.

Det er lidt forskelligt, hvordan uddannelsestilbuddene er organiseret i de fire sønderjyske kommuner.

Alle kommuner, undtagen Tønder, har egen produktionsskole, som bliver et kernetilbud i den nye FGU-uddannelse, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

I alle kommuner er AVU, FVU og OBU en del af VUC Syds uddannelsestilbud, der nu skal samles i FGU. Der skal oprettes 27 FGU-enheder i hele landet og i Sønderjylland er de fire sønderjyske kommuner, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, gået sammen om at oprette et Sønderjysk FGU, der får hovedsæde i Sønderborg.

Der bliver oprettet FGU-skoler i alle fire sønderjyske kommuner.

Bestyrelsen for FGU Sønderjylland

Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne

Kim Printz Ringbæk, Tønder Kommune

Bo Morthorst, Haderslev Kommune

Kim Brandt, Aabenraa Kommune

Jesper Smaling, Sønderborg Kommune

Peter A. Petersen, udpeget af de fire kommuner i fællesskab

To medlemmer udpeget af fagforeninger

Kim Hauborg, Dansk Metal

Bent Holm Poulsen, FOA

To medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne

Burkhard Winski, Danfoss

Bjarke Fynsk, Fynsk & Søn

Et medlem udpeget af bestyrelserne for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser og det er direktør Finn Karlsen, EUC Syd.

Et medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler, der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen:

Lise Nor Mansø, Sønderborg Produktionshøjskole

Medarbejderrepræsentant

Mads Bentsen, VUC Syd

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk