Generalforsamling: Det går godt i Nordborg Roklub

26. februar 2020 Uncategorized

Nordborg Roklub har sendt formandsberetningen, som blev læst op på generalforsamlingen:

Det har igen været et år, som har stået i ombygningens tegn. Efter en velfortjent pause i foråret, så startede vi igen op med den ydre facade i efteråret. Som en lille mellemaktivitet blev hele belægningen omkring klubhuset udvidet med mange kvadratmeter, så det nu er nemmere at få bådene ud og der er blevet mere plads på sydsiden eller indgangssiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg havde frygtet at det ville blive svært at komme i gang igen efter de mange timer, som klubmedlemmerne havde lagt. Men det er gået rigtig godt, og jeg fornemmer en positiv stemning omkring arbejdet. Der skal lyde en stor tak til Hans, der ihærdigt har indkaldt til arbejdsdage.

En helt særlig tak til Peter, som har tænkt konstruktionerne grundigt igennem, regnet, tegnet, bestilt de nødvendige materialer og værktøj og tålmodigt forklaret os amatører, hvordan det skulle gøres. Det har givet anledning til mange gode diskussioner, der som regel er endt med de bedste løsninger.

Det er også fornemt at flere medlemmer påtager sig opgaver udenfor de normale arbejdsdage. Hjælpen til frokosten på arbejdsdage er også uvurderlig ikke mindst for moralen, når vejret driller. Trods mange regnvejrsdage og i det hele taget udfordrende vejr, så er det lykkedes at blive færdige med hele den nederste del af facaden. Indvendigt er vinduesbænke og lysninger snart færdige. Sidst har vi taget de første skridt mod at sætte altanen op. Måske kan altanen allerede være klar til standerhejsning?

Klubaktiviteter

Til Sønderborg Kommunes fritidsfest den 22. marts fik Hans overrakt prisen som årets ildsjæl og hvor var det fortjent. Den udendørs rosæson startede lørdag den 30. marts med sæsonklargøring og standerhejsning, hvor der var 44 fremmødte! Om aftenen var der klubfest med 23 deltagere (stiftelsesfest), og dermed blev de nye klublokaler for alvor indviet. Lokalerne egner sig godt til fester!

Kirsten Meulengracht holdt to korttursstyrmandskursuser med i alt 8 deltagere. Der blev holdt åbent hus den 5. maj med en enkelt på vandet. Den 29. august havde vi sikkerhedstræning med 8 deltagere.

Tommy har taget kajakinstruktørkurset, så vi nu har mulighed for at få flere klubmedlemmer i kajakkerne. Tommy afholdt en klubaften den 10. september, hvor medlemmer kunne prøve om kajak var noget for dem. Nu skal vi se om nogen kommer i gang i år.

Klubben har haft ekstraordinært mange besøg fra andre klubber med både lån af både og overnatning. Der har været besøg fra Lemvig, Assens, Fåborg, Kolding, Svendborg og Skanderborg Roklubber. Desuden holdt klubben en madpakketur med 17 deltagere fra andre klubber. Der har desuden været flere medlemmer lånt klublokalerne.

De forbedrede lokaler er blevet et væsentligt aktiv for klubben. Det kniber fortsat med tilslutning til de fælles roture, hvor der ikke har været så mange og tilslutningen ligger generelt kun på 3. Men til gengæld bød sæsonen på klar fremgang i antal roede kilometer. Det blev til fremgang på næsten 2200 eller i alt 6932 km fordelt på 473 ture. Dertil kommer 1147 km i kajak, så det i alt blev til 8079 km på vandet. Roergometerne stod med 4984 km (577 ture) heller ikke stille, da det var en fremgang på næsten 800 km.

Jan Phillipsen tog igen herrernes pokal med 386 roede km og Else Jensen tog kvindernes pokal med 268 km. Hos pigerne var det som vanligt Marie Fynholdt Erhardsen denne gang med 155 km. I løbet af vinteren har der igen i år været mulighed for at komme i svømmehallen og holde svømningen vedlige. Vi har i år ikke selv kunnet stille med en livredder, men det har vi betalt Jan fra den tyske roklub for.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har på et særligt møde gennemgået Klubhåndbogen med en tættekam. Mange oplysninger og procedurer var forældede. Klubhåndbogen er nu opdateret og er lagt på hjemmesiden. I den forbindelse har vi verificeret at lån af klubbens både følger DFfR’s takster. Der er lavet en redigeret låneformular.

Vi har besluttet at husreglerne skal være synlige og vil blive hængt op. Der blev afholdt medlemsmøde den 5. september, hvor der blev drøftet ideer til flere vinteraktiviteter.

Vi drøftede et klubudviklingsprojekt omkring nye måder at komme på vandet, som tiltaler unge i dag. John havde påtaget sig opgaven at lave en ansøgning. Den har desværre ikke givet pote endnu. Men projektet er ikke opgivet og vil blive først videre. Til gengæld lykkedes det at få midler til et løbebånd og en træningsbænk fra DGI og DIF’s pulje til træningsudstyr.

Linak bevilligede de resterende 6.000 k, så nu har klubben et virkelig veludstyret træningslokale. I forbindelse med standerstrygningen blev der holdt et nyt medlemsmøde, hvor et oplæg fra John og Tommy til udfærdigelser af diplomer i stedet for pokaler blev drøftet.

Der var stemning for, at de voksne fik diplom og de unge fortsat en pokal. Ved standerstrygning vil kategorierne flest km på vandet (kajak + robåd), flest km i robåd of flest km i kajak vil fremover belønnes med diplom. Kategorierne piger og drenge smeltes sammen til flest km unge, hvilket belønnes med en pokal.

Ved standerhejsning har vi kategorien flest km senior, der består af både ergometertræning og vinterroning (robåd og kajak). Flest km juniorer belønnes fortsat med pokal, men der igen en fælles pokal for drenge og piger. Byggeriet fylder fortsat meget i bestyrelsens arbejde.

Sønderborg Kommune valgte i år at støtte både altan med 20.000 kr., solcellebatteri med 40.000 kr. og handicaptoilet med 40.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at sætte gang i altanen samt solcellebatteriet selvom de ikke var fuldt finansieret. Altanen valgte vi selv at sætte op, hvorved vi næsten havde til projektet. Solcellebatteriet er en investering, da vi med det i mange perioder vil være helt selvforsynende og dermed sparer vi årligt på eludgifterne. Altanen er allerede godt i gang med at blive sat op og solcellebatteriet er i drift.

Til slut en stor tak til alle som yder den ekstra indsats for at de mange kan nyde klubbens mange og flotte faciliteter! Rovagter, instruktører, bådvedligehold etc.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk