Politikerne deler vindmølle-kroner ud

7. maj 2013 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Der er besparelser at hente på vindmølle-energi og det skal borgerne, der ægger ører til møllerne mærke, så de også oplever nogle fordele ved at have udsigt til de store møller.

Derfor bruges der nu 404.800 kr. til spændende initiativer ved Mintebjerg. Det er fra VE-lovens ”Grøn ordning”. For at sikre størst mulig lokal forankring har forvaltningen inddraget borgerne i området. Forslagene fra lokalsamfundet kombineret med hensynet til at styrke landskabsværdier og den rekreative udnyttelse af landskabet har ført til, at forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til fordeling af midlerne:

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen forslår følgende fordeling af midlerne:

Vindmøller blæser penge afsted til borgernes fritidsliv.

Tandslethallen energirenoveres for 110.000 kroner, Vandhuller og bier støttes med 39.800 kroner, åbningen af sti mellem Lebøl og Mintbjerg sikres med 25.000 kroner og Gendarmstien bruges der 230.000 kroner på.

Alle forslag er lokalt funderede og opfylder til fulde hensigten med VE-puljen nemlig at skaffe lokal accept af vindmøllernes opsætning. For Gendarmstiens vedkommende vil forslaget kræve en senere ekspropriationsbeslutning for at kunne gennemføres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pengene kommer fra en “Grøn ordning” og har ingen betydning for kommunens bankkonto.