Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte hvilke skolelever der skal have gratis buskort

3. marts 2020 Politik

Fra skoleåret 2020/2021 skal der ikke længere være gratis skolebuskort til samtlige elever i 0.-10. klasse. Der skal ske en omlægning af tilbuddet således, at Folkeskolelovens bestemmelse om afstandskriterier følges i højere grad.

Det skriver Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forvaltningen har beskrevet fire mulige modeller for fremtidig tildeling af skolebuskort, som Teknik- og Miljøudvalget tirsdag eftermiddag skal vælge blandt.

Endvidere skal udvalget godkende, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med en model for billigere periodekort.

Artiklen fortsætter under annoncen

De fire modeller for skolebuskort fra skoleåret 2020/2021:

Befordringsberettigede elever.

Samtlige 0.-3. klasses elever uanset skolevalg samt befordringsberettigede elever i 4.-10. klasse.

Befordringsberettigede elever samt fri- og privatskoleelever, der har valgt en fri- eller privatskole beliggende i eget skoledistrikt og som ville være befordringsberettiget i forhold til distriktsskolen.

Anvendelse af folkeskolelovens afstandskriterier uanset skolevalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afstanden bliver afgørende

Det har længe været en aftale blandt politikerne, at skolebuskortet skal omlægges, så det i højere grad følger lovgivningens almindelige regler om afstandskriterier. Det er dog aftaleparternes ønske for den fremtidige model, at fri- og privatskoler også indgår i vurderingen af afstandskriterium.

0.-3. klasse elever med over 2,5 kilometer til skole, 4.-6. klasse elever med over 6 kilometer til skole, 7.–9 klasse elever med over 7 kilometer og 10. klasseelever med over 9 kilometer til skole kan få gratis buskort.

Artiklen fortsætter under annoncen

Folkeskoleloven

I henhold til folkeskoleloven skal kommunen sørge for gratis transport mellem distriktsskolen og folkeregisteradressen for elever, der bor langt fra skole. Det er muligt at yde fri befordring i videre omfang end loven foreskriver, men som minimum skal førnævnte retningslinjer for afstand mellem folkeregisteradresse og skole følges.

Endvidere skal der tilbydes transport til elever, der har trafikfarlig skolevej. Trafikfarlig skolevej vurderes i forhold til skolevejen mellem folkeregisteradressen og distriktsskolen. I øjeblikket er der ingen registrerede trafikfarlige skoleveje i Sønderborg Kommune, men ved behov har skolerne mulighed for at kontakte forvaltningen med henblik på en konkret vurdering. Den konkrete vurdering foretages af forvaltningen i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er hovedsagligt elever i 0.-3. klasse, der er befordringsberettigede. Kun ca. 200 elever i 4.-10. klasser er berettiget til et skolekort.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
8. februar 2023 Kultur, Sønderborg

Du glemmer kulden når du hører varme brasilianske rytmer

8. februar 2023 Kultur

Der er koldt derude, men frygt ikke for Sønderborg Jazzclub inviterer til jazz med varme brasilianske rytmer spillet af Alexander Kraglund Quarteto. Alexander Kraglund anses for at være en af de bedste violinister indenfor brasiliansk musiktradition, og han har i de seneste år også udmærket sig både som mundharpespiller og sanger. Med en ufornægtelig autencitet […]

Læs mere...