Befolkningstallet falder fortsat i Sønderborg Kommune

17. maj 2021 Samfund

Selvom SønderborgNYT i sidste uge kunne fortælle om babyboom i Sønderborg, så går det den forkerte vej med indbyggertallet. Den 1. januar 2021 var der 73.831 indbyggere i Sønderborg Kommune mod 74.220  i 2020 og dermed en nedgang på 389 borgere, hvilket er den største nedgang siden 2014.

Det viser den årlige befolkningsprognose, som fortæller om udviklingen i antallet af borgere i kommunen frem imod 2034 – og befolkningstilbagegangen forventes at fortsætte frem imod 2034.

Artiklen fortsætter under annoncen

Befolkningstallet forventes i 2025 at være på 73.159 borgere. Det svarer til et fald på i alt 672 borgere frem mod 2025 – eller en nedgang i befolkningstallet på 1 procent.

Historisk set har Sønderborg Kommune, med undtagelse af 2016 i perioden primo 2011 til primo 2021, haft en tilbagegang svingende fra ca. 100 til 500 borgere årligt, hvilket skyldes en kombination af færre nyfødte end døde og færre tilflyttere end fraflyttere, hvilket kun opvejes delvist af flere indvandrede end udvandrede fra udlandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammenlignes 2021 med 2025 forventes antallet af unge mellem 17-25 år at falde med ca. 6,5 procent ligesom antallet af de 46-64-årige forventes at falde med ca. 2,3 procent mens antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 18 pct.

Sammenlignes aldersgruppefordelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed ses det, at andelen af borgere på 65+ er større i Sønderborg Kommune end i resten af landet, ca. 2 procent, mens andelen af børn i alderen 0-16 år er en smule mindre, ca. 1 procent.

Disse forskelle i aldersandelene forventes øgede i 2034, hvilket betyder, relativt flere 65+ årige og relativt færre børn i Sønderborg kommune i årene frem.

Befolkningsprognosen fremlægges for Økonomiudvalget på onsdag. Befolkningsprognoser vil altid være et skøn, der er  baseret på en række konkrete forudsætninger, som ændrer sig over tid.

“Når vi kigger på, hvorfor der ikke er flere tilflyttere, så handler det også om, det er sværere for udlændinge at flytte til Danmark og dermed til Sønderborg”, siger borgmester Erik Lauritzen. Han tilføjer, at det også ville hjælpe på indbyggertallet, hvis der blev født flere børn i Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indbyggertallet har stor betydning for kommunen og derfor har Økonomiudvalget bedt forvaltningerne pege på, hvad de kan bidrage med af gode ideer, som vil have en effekt.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
19. juni 2021 Sport, Sønderborg

Hans Natorp fra Sønderborg i spidsen for Danmarks Idrætsforbund

19. juni 2021 Sport

Ved Danmarks Idrætsforbunds årsmøde blev Hans Natorp valgt til ny formand ved et kampvalg, hvor han fik 76 stemmer, mens 71 stemte på modstanderen, Thomas Bach. ”Jeg glæder mig til at tage DIF ud på en modig og visionær rejse, hvor vi hele tiden udfordrer og udvikler vores organisation med en ambition om fremskridt, mangfoldighed, […]

Læs mere...