Borgmesteren fortalte om planerne for de næste fire år

25. januar 2018 Politik

Af Erik Stenumgaard, Socialdemokratiet

Vi kører fremad på et solidt grundlag, og vi fortsætter med investeringer de næste to år, sagde borgmester Erik Lauritzen på et møde i Høruphav.

“Det drejer sig ikke kun om bæredygtighed overfor naturen, men også om økonomisk, kulturel og social bæredygtighed, når man skal styre en kommune. Det er i hvert fald de betingelser, vi i socialdemokratiet sætter, når vi sidder for bordenden”

Det sagde borgmester Erik Lauritzen i går onsdag på mødet i Høruphav, hvor omkring 30 personer på trods af en vigtig håndboldkamp i tv, var mødt op for at høre borgmesterens og byrådets visioner for Sønderborg kommune de næste fire år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om byggeriet på havnen oplyste Erik Lauritzen, at det nye kollegie med 150 værelser står færdig til det nye skoleår, men at unge interesserede allerede nu kan se, hvordan det kommer til at se ud.

Er parkeringshuset for lille?

“I forbindelse med byggeriet af Multikulturhuset og hotel Alsic har man også bygget et parkeringshus til 385 biler på havnen i Sønderborg. Måske bliver P-huset for lille i det lange løb, for der sker en stadig udvikling i området, som kan gøre behovet for P-pladser endnu større”, sagde Erik Lauritzen.

“I de kommende år vil der også komme krydstogtsskibe til Sønderborg. De første to skibe har allerede meldt deres ankomst. Her arbejdes på, hvad man kan gøre for at Sønderborg bliver mere attraktiv for krydstogts-turisterne”.

“Der arbejdes i øjeblikket med en masterplan for handel og turisme. Denne masterplan indeholder tiltag over hele kommunen. Det største er nok projektet på Nordals, hvor jeg nu tror på, at det vil lykkes at tiltrække investorer nok til, at projektet kan gennemføres”.

“Der arbejdes i øjeblikket på at gennemføre et ”Landesgartenschau” på tværs af landegrænsen. Dette store haveshow finder sted i 2020”.

Film optages i Sønderborg

I februar er der optagelser til filmen ”Krig og kærlighed” i Sønderborg. Filmen bliver den første dansk-tyske spillefilm om 1. verdenskrig, og den skulle oprindeligt have premiere på dagen, hvor det er 100 år siden, krigen sluttede, nemlig 11.november i år. Om det lykkes, vil tiden vise.

Historien i “I krig og kærlighed” handler om den alsiske soldat Esben, der tvinges i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig og må forlade sin hustru og parrets lille barn. Da han vender hjem efter to år, er det til et barn, der knapt kan huske sin far og et hjem, hvor en tysk officer er kommet tæt på familien. Den tyske officer sender Esben tilbage i krig. Han deserterer og ender i skjul på sit eget loft, hvorfra han passivt må se på, at en anden mand får hans plads i familien.

Ideen til filmen udspringer af den sønderjyske historiker og forfatter Karsten Skovs roman fra 2013, “Knacker”, som er baseret på virkelige hændelser fra 1. verdenskrig.

Helhedsplan for børn og unge

På mødet var det tydeligt, at den nye helhedsplan for børn og unge betyder meget for borgmesteren. Han sagde:-Det er et dyrt projekt, som gerne skal løfte daginstitutioner og skoler, samt skabe et bedre samarbejde med forældrene. Det handler samtidig om uddannelse og flere pædagoger, samt tid og rum til de børn, det drejer sig om.

“Det vil blive dyrt at bygge en ny svømmehal i Sønderborg, hvis projektet skal blive, som vi gerne vil have det. De seneste beregninger lyder på 75 mio. kr. Men den gamle svømmehal i Humlehøj-skolen trænger til at få en ny afløser, så det er med i planerne”.

“Også en renovering af Nordals Idrætscenter er på programmet, ligesom der venter flere opgaver rundt om i kommunen. Så vi bliver ikke arbejdsløse lige med det første”.

Erhvervslivet må også tage ansvar

“Med hensyn til Sønderborg Erhvervsservice, viser målinger tilfredshed med kommunens sagsbehandling og service. I det hele taget viste nye målinger et stort hop opad i erhvervsvenlighed i 2017”, sagde borgmesteren.

“Vækstrådets budgetmidler fastholdes for 2018 på 9 mio. kr. – samt 3 mio. til anlægsudgifter. Michael Hamann fra Sønderborg Iværksætter Service er ny direktør for Vækstrådet”.

“Erhvervslivet må imidlertid også tage ansvar, når det drejer sig om uddannelse af unge. Det har længe været småt med lærepladser i det sønderjyske, men heldigvis ser det ud til, at det er ved at vende. Således har jeg med glæde konstateret, at Danfoss netop søgt 14 nye elever”.

“Vi arbejder meget for at skaffe den rigtige arbejdskraft til området. Således skaber vi et nyt center for industriel elektronik i et samarbejde med SDU, Region Syddanmark, Danfoss og Linak, hvor der kan uddannes nye ingeniører. Det burde være staten, der stod for den slags, men da der ikke sker noget, er vi nødt til selv at tage affære. I det hele taget synes jeg ikke, at staten gør noget for at uddanne den arbejdskraft, der er så stort et behov for i Danmark”.

Udvidelse og udvikling af lufthavnen

 “Vi har lavet en plan for udvidelse og udvikling af Sønderborg Lufthavn. Der er et underskud på 8 mio. kr. om året i lufthavnen, men den er en forudsætning for, at erhvervsvirksomhederne vil være i Sønderborg”.

“Skal lufthavnen fortsætte – hvilket den skal – er det nødvendigt at investere en del penge for at gøre den så attraktiv, at der kan komme øget trafik – også til udlandet. Uden investeringer, vil der ikke ske vækst i trafikken”, sagde Erik Lauritzen.

Als-Fyn forbindelsen er også noget der tales meget om i disse tider.

“Vi er indgået i et samarbejde med Fåborg-Midtfyn kommune, hvor vi vil arbejde for at få projektet gennemført. Projektet vil nok koste i omegnen af 12-13 mia. kr., men en gennemførelse af projektet vil være uvurderlig for Sydfyn, Als og Sønderjylland”.

Investeringer i yderligere to år

“Der er lavet budget for 2018, og vi vil fortsat investere i 2018 og 2019, men derefter kan vi ikke fortsætte uden at overskride budgetterne! Og det vil vi ikke! Så hellere skrue ned for ambitionerne til den tid. Vi kører dog fremad på et solidt grundlag, og det er jeg glad for”, fortsatte borgmesteren.

“Samtidig fortsætter vi med at effektivisere i kommunen. Men det sker så smertefrit, som muligt”.

 Borgmesteren nævnte tre udfordringer for de kommende år:

Indbyggertallet

De unge

Arbejdskraftmangel

De tre punkter er jeg sikker på, vi kan løse. Men det gøres nok bedst i et samarbejde på tværs – erhvervsliv, kommune, region og staten imellem.

Kær Vestermark

“På Kær Vestermark er der en fredning, som gør, at vi ikke kan disponere over så stort et område, som spejderlejren fyldte, til kommende arrangementer. Men der er stadig et meget stort område, vi kan markedsføre til kommende arrangementer som f.eks. koncerter, landsstævner m.m. Således håber vi på en meget stor koncert i sensommeren i år”, sagde Erik Lauritzen.

Efter borgmesterens oplæg blev der spurgt ind til flygtningesituationen i Sønderborg. Erik Lauritzen kunne oplyse, at der kom 25 flygtninge til Sønderborg kommune i 2017, og at vi ikke skal modtage flygtninge i 2018. -Det giver luft til, at vi kan integrere de flygtninge, som allerede er i Sønderborg.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk