Borgmesteren svarer på asylcenter-spørgsmål

26. september 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Borgmester Erik Lauritzen har på vegne af byrådet sikret sig et foreløbigt overblik omkring asylansøger-situationen. I en mail til byrådsmedlemmerne skriver han:

Borgmester Erik Lauritzen har svaret på mange spørgsmål om asyl-situationen.

Borgmester Erik Lauritzen har svarene på mange spørgsmål om asyl-situationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kære byrødder

Det midlertidige asylcenter på Sønderborg Kaserne har nu huset flygtninge i cirka fem uger. Der har fra flere sider været et ønske om, at få en status på en række spørgsmål, som fx hvor mange der bor på kasernen, hvad udgifterne er og hvor mange jobs asylcentret vil generere. Jeg har derfor holdt møde med centerleder Ninna Svendsen. På mødet deltog også lederen af styregruppen, som koordinerer arbejdet med asylcentret, Jørgen Eriksen. Jeg bad om at få besvaret følgende spørgsmål, og fik nedenstående svar, som jeg håber lokalpolitikerne vil bruge, når de møder borgerne:

Artiklen fortsætter under annoncen

Q: Hvor mange asylansøgere er der på Sønderborg Kaserne?

A: Der er p.t. knap 700 asylansøgere på Sønderborg Kaserne. Dette tal forventes nedbragt en smule i den kommende tid, og centerleder Ninna Svendsen vurderer, at det fremadrettet fast vil ligge på mellem 550 og 650 asylansøgere.

Q: Kommer der asylansøgere til Nordborg?

A: Ja, det vil der gøre. Indenfor vil de kommende dage de første asylansøgere, der er blevet meddelt asyl rykke ind på Nørherredhus, som en overgangsløsning indtil Danbos lejligheder på  Th. Brorsensvej/Løjtertoft er klar i næste uge. Der arbejdes endvidere på at leje undervisningslokaler i Nordals Idrætscenter og på Nørherredhus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Q: Hvor mange vil der komme til Nordborg?

Når asylsagen er bahendlet, så flytter ansøgeren fra kasernen og 200 af ansøgerne mellemlander i Nordborg, inden de tager til en anden kommune.

Når asylsagen er behandlet, så flytter ansøgeren fra kasernen og 200 af ansøgerne mellemlander i Nordborg, inden de tager til en anden kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

A: Udlændingestyrelsen arbejder fortsat med et tal, som hedder ca. 50 lejemål. Der vil formentlig bo cirka fire asylanter i hver bolig. Det samlede tal forventes at blive mellem 2- og 300 asylanter.

Q: Hvor mange arbejdspladser har det hidtil genereret?

A: På selve asylcentret forventer centerlederen, at der bliver oprettet ca. 30 stillinger. Herudover vil AOF skulle hyre cirka 12 lærere til at undervise i dansk. Desuden vil kommunen få behov for at ansætte enkelte medarbejdere, som kommer til at arbejde med kommunens opgaver for asylcentret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Q: Inkluderer det antal arbejdspladser også Nordborg?

A: Nej, der vil formentlig blive brug for flere medarbejdere, som vil blive ansat under asylcentret. Der vil også blive behov for en række ekstra lærere, formentlig omkring otte.

Q: Man ser mange enlige mænd i gadebilledet – skulle der ikke også komme kvinder, børn og familier til asylcentret?

A: Det er korrekt, at der er et overtal af enlige mænd på kasernen. Cirka 2/3 af beboerne på kasernen er enlige mænd, mens den sidste 1/3 er enlige kvinder og familier. Centerlederen arbejder for og håber på, at andelen af familier vil vokse til at udgøre cirka 40 procent af beboerne på asylcentret. Dette vil svare til de gennemsnitlige tal for de danske asylcentre.

Q: Har asylcenteret genereret arbejde til lokale virksomheder:

A: Centerleder Ninna Svendsen har informeret mig om, at hun så vidt det overhovedet er muligt samarbejder med lokale virksomheder. Blandt de virksomheder hun har entreret med er bl.a SIB, Dybbøl Rengøring & Aabenraa Låseteknik/Sønderborg Låseservice.

Q: Har asylansøgerne givet anledning til ballade i nattelivet?kaserne

A: Der har ifølge politiet været en enkelt sag, hvor en mand af anden etnisk herkomst startede et slagsmål med en mandlig asylansøger, på grund af jalousi. Herudover har der været snak i byen om, at nogle unge kvinder ikke føler sig trygge ved at gå i byen på grund af asylansøgerne. Dette er der dog ingen dokumentation for skulle være et generelt problem. Men centerleder Ninna Svendsen vil om ca. to uger holde møde med restauratørerne i byen for at høre, om de har nogen dårlige oplevelser, som der skal håndteres.

Q: Der har været forlydender om, at der blevet stjålet messingdørhåndtag på kasernen. Er det korrekt?

A: Nej, det messing der er forsvundet fra kasernen, er det som Forsvaret tog med sig, da man flyttede ud. I den forbindelse blev der bortauktioneret nogle genstande, også nogle af messing. Men centerlederen har ikke kendskab til, at der skulle være fjernet værdigenstande fra kasernen, mens asylansøgerne har været der. I det hele taget er, ifølge Ninna Svendsen, ikke sket nogle forringelser af bygningerne i den tid asylansøgerne har opholdt sig på kasernen.

Q: Mange borgere ser store grupper af mænd gå rundt i byen. Har de ikke noget bedre at tage sig til?

A: Det er korrekt, at mange har oplevet grupper af asylansøgere i bybilledet i de forgange fem uger. Dette skyldes til del, at asylcentret har været travlt beskæftiget med opstarten, og at der derfor ikke har været nogen aktiviteter på kasernen. Fra næste uge begynder asylansøgerne dog at modtage danskundervisning, som de skal gå til dagligt i fire timer. Herudover vil der fortsat være opgaver som rengøring og vedligehold på kaserneområdet.

Q: Det har været fremme, at der er blevet brugt 25 millioner kroner på kasernen, siden asylansøgerne flyttede ind. Er det korrekt, at der er blevet brugt så mange penge?

A: Det er ikke kommunen der har afholdt udgifterne til kasernen, men derimod Udlændingestyrelsen. Ifølge Ninna Svendsen, så har man i Udlændingestyrelsen endnu ikke et komplet overblik over, hvor store udgifterne har været i forbindelse med ombygninger på kasernen. Det er dog værd at bemærke, at langt størstedelen af de ombygninger der er blevet foretaget er blevet foretaget af lokale håndværkere, og har derved bidraget til en øget omsætning i byen.

Pole-danserne er blevet hørt i Asylcentret og deres problem med uønskede besøg bliver løst.

Pole-danserne er blevet hørt i Asylcentret og deres problem med uønskede besøg bliver løst.

Q: Der har været klager over, at asylansøgere er dukket op i en poledancer-klub (fitness-klub for kvinder) og at kvinderne har haft en ubehagelig oplevelse med, at de har været svære at få ud igen. Hvad vil man gøre ved det?

A: Centerleder Ninna Svendsen understreger, at det er helt uacceptabelt, hvis asylansøgere har opført sig uhensigtsmæssigt, og vil straks tage dette op med beboerne på asylcentret, skulle der opstå situationer. Hun opfordrer endvidere alle borgere til at kontakte hende, såfremt de oplever problemer.

Q: Hvor længe bliver de asylansøgere der er kommet til Sønderborg?

A: Det er svært at give et entydigt svar, men som hovedregel ikke længere end tre måneder i Sønderborg plus maksimalt to måneder i Nordborg. I den kommende uge flytter 50 af beboerne på kasernen, der har fået tildelt asyl, ud i deres nye kommuner. De 50 vil blive placeret rundt i 41 kommuner. 138 asylansøgere har allerede fået asyl og vil forlade asylcentret den 1/11.

Q: Hvornår er man færdig med indretningen af asylcentret på Sønderborg Kaserne.

A: Generelt kan man sige, at etableringen af asylcentret stadig er i proces, og der bliver løbet rigtig stærkt dernede, for at få alting på plads. Og det kan godt give nogle problemer her i opstartsfasen. Det næste store projekt bliver at få installeret køkkener til mange af familierne. Herefter vil centerlederen tage initiativ til at invitere byrådet til et besøg på kasernen, hvor man kan se faciliteterne og stille spørgsmål til både medarbejdere og asylansøgere.