Byrådet kan slippe Lars Dyhr fri fra byrådet

27. marts 2014 Politik

Medlem af byrådet Lars Dyhr Hansen, løsgænger, der blev valgt til byrådet for Dansk Folkeparti har i mail af 12. marts 2014 anmodet byrådet om udtrædelse af byrådet på grund af helbredsmæssige årsager.

” src=”http://sonderborgnyt.dk/wp-content/uploads/2013/10/rådhus6-300×200.jpg” width=”300″ height=”200″ /> Politikerne kan onsdag fritage Lars Dyhr for de opgaver, han lod sig vælge til.

 

Efter valglovens § 103 kan byrådet fritage et medlem for sit medlemskab af byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentlige hverv, forretninger o.lign. har rimelig grund til at søge sig fritaget. Efter valglovens § 104 indtræder i så fald første stedfortræder for Dansk Folkeparti, Karsten Høyer Grau.

Hvis byrådet onsdag stemmer ja til, at Lars Dyhr er ude af byrådet, så er det Venstre og Dansk Folkeparti, der skal beslutte, hvem der skal have hans plads i erhvervsudvalget.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk