DF: Vi frygter ghetto-dannelse på Nordals

11. september 2014 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Torsdag forlyder det fra Borgmesteren at Udlændingestyrelsen nu ønsker at udbrede asylcentret i Sønderborg til også at omfatte almennyttige boliger på Nordals.

Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti ser helst ikke tomme lejligheder i Nordborg bruges til aylansøgere.

Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti ser helst ikke tomme lejligheder i Nordborg bruges til aylansøgere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordals har de senere år været hårdt plaget af en massiv fraflytning og man har i den forbindelse igangsat initiativer, der har til formål bl.a. at nedrive mange af de tomme boliger. Nu har Udlændigestyrelsen imidlertid fået et godt øje til disse boliger og ønsker at oprette udslusningsfaciliteter på Nordals og derved samtidig øge omfanget af asylanter i kommunen.

I første omgang drejer det sig om ca. 50 boliger, men da man har over 250 tomme boliger på Nordals er der samtidig et stort potentiale for at det kan øges i omfang uden større besvær for Udlændigestyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Dansk Folkeparti forstår vi i midlertid slet ikke hvad der nu skal asylanter op på Nordals for:

  • Vi frygter udflytningen af asylanterne til boliger på Nordals kan være starten på en ny ghettodannelse i kommunen, når man nu samler så mange i ét boligkvarter, siger Stefan Lydal.

Der er i forvejen mange arbejdsløse indbyggere på Nordals og når at placere et udslusningcenter deroppe vil kun kræve endnu mere af det kommunale beredskab i kampen mod arbejdsløshed:

    Artiklen fortsætter under annoncen

  • Vi ser direkte for os at dette træk fra Udlændingestyrelsen vil medvirke til en øget fraflytning fra Nordals, og særligt fra boligforeninger, der er hårdt ramt i forvejen. Udflytningen vil dermed kun få en selvforstærkende effekt, siger Stefan Lydal.

Da man for blot en måned siden, ud af det blå, annoncerede at man ønskede at åbne et asylcenter på Sønderborg Kaserne, hed det sig at centret på kasernen ville få begrænset et omfang på ca. 250-300 asylanter, men det løfte bryder man nu med denne udmelding:

Artiklen fortsætter under annoncen

  • Vi forstår slet ikke hvordan Nordals pludselig kan komme i spil som ny asylby i kommunen. Vi fik lovning påat der med asylcentret kun fulgte ca. 300 flygtninge, men med de her ekstra boliger kan man jo hurtigt øge kapaciteten med 50% uden videre besvær!, slutter Stefan Lydal