Efterlyser ideer til beskyttede job

21. oktober 2013 Uncategorized

Unge udviklingshæmmede, deres familier, venner og bekendte, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede inviteres til borgermøde. Gode ideer efterlyses og alle muligheder ønskes drøftet i arbejdet for at udvikle en ny vision for beskyttet beskæftigelse.

Jørgen Jørgensen vil finde spændende, beskyttede job

Jørgen Jørgensen vil finde spændende, beskyttede job

Målet er at give unge udviklingshæmmede en reel chance for at udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet.

– Vi ønsker i byrådet at give mulighed for mere livskvaliteten til vore unge udviklingshæmmede. Derfor skal vi have en vision og konkrete metoder, som sikrer, at udviklingshæmmede får en bedre tilknytning til både private og offentlige arbejdspladser. Alle muligheder og håndtag skal undersøges – herunder også, om vi via den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse kan forbedre de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Jørgen Jørgensen, formand for socialudvalget.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk