Fælleslisten: Parterapi hos psykoterapeut for kommunale kroner

13. november 2013 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Byrådskandidat Jørgen Rump, Fælleslisten, skriver:

Først tak til det nuværende byråd for det nye og bæredygtige budget, der er vedtaget. Da Fælleslisten overtog borgmesterposten overtog man også en ikke bæredygtig økonomi.  Selv om en global økonomisk krise var under opsejling bl.a. med stor ledighed, har byrådet formået at få økonomien i balance.

Men gruppen af ældre vokser og regeringen har måttet lave en Tryghedsreform for at holde nogenlunde balance mellem tilgang og afgang fra arbejdsmarkedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Psykoterapeut Jørgen Rump stiller op for Fælleslisten.

Psykoterapeut Jørgen Rump stiller op for Fælleslisten.

Gruppen af ikke arbejdsparate i alderen 16 til 29 år er steget markant i perioden fra 2007 til 2013.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stiger denne gruppe fortsat, kommer det slet ikke til at hænge sammen. Slet ikke, når rigtig mange unge i dag har svært ved at finde praktikpladser Så selv om vi sørger for en massiv indsats på forskellige erhvervsområder, vil vi i fremtiden få mangel på faglært arbejdskraft i vores kommune. Vi mangler i høj grad i dag også højtuddannede medarbejdere.

Man kunne blandt andet forebygge disse problemstillinger på følgende måde:

Der skal kun være èn indgang til erhvervslivet, så det er nemt at starte og drive en virksomhed i vores kommune. Så vil beskæftigelsen fremmes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi skal samtidig sørge for at det er nemt og attraktivt at flytte hertil.

Der skal kun være èn indgang til kommunen på det sociale område. ”Mindre system, mere omsorg”.  Vore borgere skal hjælpes hurtigst muligt hjælpes videre, når der er stress, sygdom eller sociale problemstillinger.

Her skal de positive tiltag med den forebyggende indsats styrkes og følges helt fra børnene er små, hvis der observeres problemer. Det er ikke meningen, at kommunen skal være borgernes barnepige. Men der hvor store dele af befolkningen kan have gavn af kommunen tager sig af problemet, skal en omsorgsfuld kommune træde til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvem skal hjælpe?

Et af forslagene som jeg stiller, er f.eks. gratis parterapi til borgerne. Hvorfor skal kommunen blande sig i det? Jo, skilsmisse-procenten er ca. på 43 procent. Kunne den reduceres til gavn for både parforhold og børn, ville det være en stor gevinst.

Et af mine forslag til forbedringer af den negative spiral, er parterapi. Herved kan vi undgå mange unødvendige skæbner. Konflikter for børn og unge med efterfølgende problemstillinger i skolen, andre sociale problemstillinger og en negativ social arv. Andre kommuner har parterapi med stor positiv effekt

Artiklen fortsætter under annoncen

En forebyggende investering vil give betydelige mindre udgifter til bl.a. forhøjet boligtilskud,  personlige tillæg, psykologhjælp, mm.