Grundejere i Ulkebøl vinder snekamp mod kommunen

28. oktober 2014 Uncategorized

Mens grundejere i Høruphav må vente på resultatet af en anke, Sønderborg Kommune har indgivet i en tvist om, hvorvidt det er de pågældende grundejere eller kommunen, der skal rydde et fortov for sne og is i Høruphav, kan en række grundejere i Ulkebøl glæde sig over, at de ikke skal rydde sne og is på en offentlig sti i den kommende vinter.

"Jeg er glad for, at kommunen tager en henvendelse som min seriøst og ikke mindst, at den straks retter en åbenlys fejl", siger Ejner Munkebro.

“Jeg er glad for, at kommunen tager en henvendelse som min seriøst og ikke mindst, at den straks retter en åbenlys fejl”, siger Ejner Munkebro.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den pligt har kommunen nemlig påtaget sig på baggrund af en henvendelse fra en af de berørte borgere langs stien.

Det berører grundejere på Vestervang, Damager, Damtoften og til dels Agtoftsvej, hvis grunde støder op til den offentlige sti, der forbinder stien rundt og Ulkebøldam med Agtoftsvej, samt grundejere, hvis grunde støder op til stien, der forbinder Krog Meyers Vej med Ulkebøl Skole.

Før kommunesammenslutningen i 2007 blev snerydningen på stien i Ulkebøl foretaget den gamle Sønderborg Kommune, men i årene efter ophørte rydningen, uden at nogen egentlig lagde mærke til det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikke informeret

”Men for omkring et par år siden erfarede en nabo og jeg, at kommunen skulle have pålagt os grundejere at holde stien fri for sne og is, men ingen af os var blevet eller blev informeret direkte af kommunen. Jeg undersøgte sagen, og ganske rigtigt: Nu stod det at læse i vintervedligeholdelsesregulativet fra februar 2013, at stier og fortove, der ligger under ti meter fra ejendommen, skal vedligeholdes af grundejeren”.

Det fortæller Ejner Munkebro, der bor på Damtoften 7 i Ulkebøl. Hans grund støder ud til stien, og ligesom alle de øvrige beboere langs stien har han ikke direkte adgang til den fra sin ejendom.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beboerne langs stien, der løber på tværs gennem billedet, skal fremover ikke længere ud med skovle, koste og skrabere og rydde sne og is på stien. Foto: Google Maps

Beboerne langs stien, der løber på tværs fra venstre mod højre gennem billedet, skal fremover ikke længere ud med skovle, koste og skrabere og rydde sne og is på stien. Foto: Google Maps

Artiklen fortsætter under annoncen

Uden varsel

”I en lang årrække har naboen og jeg ryddet den lille sti, der er mellem vore grunde, for sne. Stien forbinder Damtoften med det, vi kalder ”den store sti”, som benyttes flittigt af skolebørn, dagplejere og i øvrigt mange andre, der går ture rundt om Ulkebøldam eller bare vil skyde genvej.  Pludselig erfarer vi, at vi – uden varsel – skal rydde den store sti, hvilket vel er en strækning på omkring 50 meter for os hver især. Vi forstod ikke, hvorfor vi pludselig skulle det, da vi ikke har direkte adgang til stien, og hverken bruger den mere eller mindre end alle andre”, fortæller Ejner Munkebro til SønderborgNyt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også stien her mellem Krog Meyers Vej og Ulkebøl Skole vil Sønderborg Kommune fremover rydde for sne og is.

Også stien her mellem Krog Meyers Vej og Ulkebøl Skole vil Sønderborg Kommune fremover rydde for sne og is.

Han kontaktede derfor kommunen sidste vinter, men den holdt fast i sin beslutning om, at det i tilfælde som hans er grundejerne, der skal rydde den offentlige sti for sne og is.

Fik medhold

”Men så dukkede sagen fra Høruphav op i medierne, og set fra mit synspunkt stod vi med sager, der lignede hinanden. Derfor kontaktede jeg igen den ansvarlige ved for vintervedligeholdelse ved Sønderborg Kommune, Holger Duus”.

”Og efter kort at have undersøgt problemstillingen i Ulkebøl, ringede han tilbage og meddelte, at fremover er det Sønderborg Kommune, der rydder ”den store sti” for sne, fortæller en tilfreds Ejner Munkebro.

”Jeg ser det ikke som en sejr over kommunen, men som resultatet af god kommunikation, hvor i dette tilfælde kommunen erkender, den har lavet en fejl – og retter den”, understreger Ejner Munkebro.

Holger Duus

“Det var formentlig en fejl, at stien i Ulkebøl blev taget ud af planen”, Holger Duus, der er den kommunalt ansvarlige på det område.

Hos Sønderborg Kommune bekræfter Holger Duus, at de berørte grundejere langs de nævnte stier i Ulkebøl kan lade sneskrabere, skovle og koste stå i redskabsrummene for så vidt angår den offentlige sti langs deres matrikelnumre.

”Ja, det ser ud til at være en fejl, at vi i sin tid tog stien mellem Ulkebøldam og Agtoftsvej samt stien mellem Krog Meyers Vej og Ulkebøl Skole ud af vores vintervedligeholdelsesplan. Jeg har kigget på den igen og vurderet, at den skal med igen, da den, som borgeren har påpeget, i vid udstrækning bruges af børn, der skal til og fra skole”, siger Holger Duus.

Kommunen rydder sne og is

”Så fra den kommende vinter vil det igen være os – kommunen, der rydder stien”, siger Holger Duus.

Efter hans opfattelse vil det dog ikke være for tid og evighed, idet han forventer, at der kommer ny lovgivning på området allerede næste år, hvorefter grundejere – som eksempelvis i denne sag ­ får overdraget vedligeholdelsespligten.

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. september 2023 REGIONALT, Samfund

Vejarbejde nord og syd for grænseovergangen ved Frøslev

22. september 2023 REGIONALT

Politiet opfordrer borgere til at krydse grænsen på en af de mindre grænseovergange, der ligger vest for Frøslev, fordi de forventer meget kø. Her er grænseovergange i Vilmkær, Sofiedal, Bøgelhus og Pebersmark. Det skyldes et større vejarbejde på begge sider af grænsen, skriver politiet i en pressemeddelelse. Renoveringen af asfalten på de to kontrolområder ved […]

Læs mere...