Hvornår skal lukkede byråds-dagsordens-punkter åbnes?

23. marts 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Der blev på byrådsmødet den 18. december 2013 fremsat forslag om, at der skulle udarbejdes en naturlig forretningsgang for offentliggørelse af byrådets færdigbehandlede lukkede dagsordenspunkter, fordi den nuværende praksis er tilfældig og ikke understøtter målet om mere åbenhed og gennemsigtighed i kommunen.aber

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet besluttede at følge forslaget og åbne de lukkede punkter på udvalg i byrådsdagsordener for perioden 2010-2013 og fremadrettet. Personsager undtaget.

En grænse for åbenhed

Kommunen kan imidlertid ikke bare offentliggøre alle lukkede dagsordenspunkter, selvom punkterne er blevet færdigbehandlet i byrådet og i udvalgene. Det forudsætter en konkret vurdering for hvert dagsordenspunkt.

Der kan eksempelvis være sager, hvor kommunen ikke kan offentliggøre oplysninger om private virksomheders drifts- og forretningsforhold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der kan også være tale om sager, hvor der foregår en fortløbende proces over en længere periode, og hvor byrådet løbende beslutter den videre proces. Det kunne for eksempelvis være lukning af et antal skoler, og hvor kommunen ikke i den indledende fase vil skabe utryghed hos den berørte personkreds, før det er nødvendigt at offentliggøre planerne m.v.

Ved de lukkede orienteringssager foreslås det, at de forbliver lukkede, medmindre at det politisk besluttes noget andet i det konkrete tilfælde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Baggrunden for, at de lukkede orienteringssager som hovedregel bør forblive lukkede er, at de især kan have et overordnet administrativt og strategisk indhold, hvor man fra politisk side ”lufter” tankerne i første omgang. Eksempelvis, hvorledes man kan fastholde en uddannelsesinstitution i kommunen for at forhindre, at den flytter til en anden kommune.