Jesper Rosanes i forsvar for sundhedspolitikken

1. november 2013 Uncategorized

Sundhedsudvalgsformand Jesper Rosanes, Venstre, skriver:

To ”Sundhedseksperter” opfordrer i Sønderborg Nyt til at stemme på Helge Larsen – ”for sundhedens skyld”.

Hvem man opfordrer til at stemme på er jo ganske frit i et demokratisk land, så det er jo helt fint, og vi er jo også i valgkamp, men fakta er nu ikke at foragte.

Om sundheden lider en krank skæbne uden den tidligere formand for sundhedsudvalget må fremtiden vise.

De skriver, at det er bedre at forebygge end at helbrede, og det kan vi vist ikke blive uenige om selv om helbredelse vel ikke er at foragte. Sundhedsudvalget har i denne byrådsperiode arbejdet på både markante sundhedsplaner, forebyggelse og sundhed der går på tværs af alle udvalg og forvaltninger.

Tine Kjeldsen er fysioterapeut, psykoterapeut og sundhedsfremmekon-sulent. Jettie Nielsen er sundhedsplanlægger og uddannelses-planlægger har sendt Jesper Rosanes i blækhuset.

Tine Kjeldsen er fysioterapeut, psykoterapeut og sundhedsfremmekon-sulent.
Jettie Nielsen er sundhedsplanlægger og uddannelses-planlægger har sendt Jesper Rosanes i blækhuset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der arbejdes nu målrettet på evidensbaserede tiltag, tidligere var indsatserne eventbaseret og meget synlige, men knap så effektfulde.

I dag er vores sundhedscenter opbygget og udvidet til at favne flere end de tre målgrupper som man tidligere arbejdede med, og det er i den grad borgerrettet og er tilgængeligt for både visiterede og ”almindelige” borgere og dækker således både forebyggende træning, genoptræning, et væld af tiltag, rygestop, diabetes, fedme, eftertræning og til foråret åbner endnu et stort aktiv, nemlig de udendørs træningsfaciliteter for alle borgere, institutioner, børnehaver, klubber osv. alt sammen i ”forebyggelsens navn”.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Der skriver, at de frygter, at forebyggelsen nedtones til et minimum og de kan ikke se en seriøs indsats. Hvis der her hentydes til, at der ved tredje bevillingsrevision søges om at ligge kr. 1.5 mio. tilbage i kassen, skal det ses i lyset af, at der har været et mindre forbrug på sundhedsfremme i det vi har brugt lidt ekstra tid på at kunne besætte nogle ledige stillinger med de rette personer (og det er jo vigtigt) og der er ikke en ansat mindre end tidligere. Man skal da også huske på, at ved forliget i regeringen blev der kanaliseret 4.1 mio. i 2013 og igen nye kr. 4.1 mio. i 2014 til målrettet ”mere sundhed for pengene”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har brugt disse penge direkte på forebyggelse til gavn for vores ældre borgere, der er kommet et nyt sygeplejefagligt akutteam som har stor succes, der er skabt rehabiliteringspladser og der er med en farmaceut kommet forbedret medicin håndtering. Det er i mine øjne forebyggelse der båder virker her og nu.

Endelig er der jo også brugt en ekstra 1 mio. på det nye træningscenter ved Sundhedscenteret.

Jeg har tidligere foreslået endnu mere borgerrettet forebyggelse i byens rum, herunder særligt i Nordborg og Gråsten, men desværre stemte socialdemokratiet imod.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så, der er ikke sparet – argh det passer ikke helt, for Helge Larsen og budgetforligspartierne har bl.a. sparet 53 % på sundhedsordningen for kommunens ansatte kr. 900.000,-  der kunne være brugt på borgerrettet forebyggelse.

Der er i denne periode vedtaget sundhedspolitikken ”vi spiller sammen om sundhed” som implementeres gennem otte sundhedsplaner – Byens rum, Sundhed og kultur, Sundhedsudfordringer i socialpsykiatrien og handicapområdet, tidlig indsats overfor børn og unge, alkohol, stoffer og tobak, aktivt arbejdsliv, sundhed på tværs og det nære sundhedsvæsen.

Ydermere er der godkendt en vidtgående rehabiliteringsstrategi, en handleplan for hele kronikerområdet og en handleplan for sundhed i folkeskolen.

Jesper Rosanes beklager, han ikke blev bakket op i at gøre Sønderborg røgfri.

Jesper Rosanes beklager, han ikke blev bakket op i at gøre Sønderborg røgfri.

En masse projekter har set dagens lys så som sundhedsambassadører, tidlig opsporing, hjerneskadeprojekt, ny boligsocial helhedsplan. Vi er netop godkendt til ”I sikre hænder, patientsikker kommune”, projekt med ensomme unge, projekt ungeliv, projekt forebyggelse af overvægt hos småbørn, samt sund og stærk.

Hertil kommer en masse andet sundhedsfremmende, og nu arbejdes der bl.a. også forebyggende indenfor børnetandplejen (som der ikke er sket tidligere) og en række anlæg er opført, der understøtter fysisk aktivitet hos børn, unge og voksne.

Min mening er, at man behøver ikke at være så bekymret for, at den forebyggende sundhedsindsats forsvinder da arbejdet er i god gænge, men nu med faste rammer, samt er der i indeværende periode arbejdes og styres efter planlagte rammer, og alt sammen er evidensbaseret, så vi kan leve op til vores eget mål – ”Mere sundhed for pengene”.

Ps. hvis jeg skulle ønske noget kunne det være, at Helge Larsen og andre vil samarbejde med mig om at gøre Sønderborg røgfri, sidst var jeg ret ene om dette meget borgerrettede sundhedstiltag.

Skrevet af: Ole [email protected]
6. december 2023 Politik, Sønderborg

Tysk rederi vil sejle faste ture mellem Flensborg og Sønderborg

6. december 2023 Politik

Et tysk rederi har henvendt sig til Sønderborg Havn og Sønderborg Kommune med ønske om at starte en fast turbåd mellem Flensborg og Sønderborg fra midten af marts måned. Rederiet ønsker at sejle to til tre gange dagligt med op til 50 passagerer mellem Flensborg og Sønderborg til ultimo oktober. Sikkerhedsregler siger, at området, hvor […]

Læs mere...
>