Kom med dit bud på Årets Træ

17. juli 2013 Uncategorized

Sønderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vil igen i år kåre ”årets træ” i kommunen. Sidste år tilfaldt prisen en smuk blodbøg i Mjang. Alle kan indsende forslag frem til 15. september.

 

– Vi vil gerne sætte fokus på markante træer i private haver, fordi de gør meget godt, siger skov- og landskabsarkitekt i Sønderborg Kommune, Johanne Burgemann.

 

De store træer er levested for mange forskellige fugle, insekter og svampe og er således til gavn og glæde for mange andre end ejeren selv. Endelig har træerne ofte stor æstetisk eller historisk værdi.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Kampagnen ”Årets træ” er med til at skabe overblik over og udbrede kendskabet til særlig markante træer.

 

Det kan være træer, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Træer af historisk værdi
  • Træer af stor biologisk og landskabelig værdig
  • Træer hvortil der er knyttet sagn og overtro
  • Sjældne arter
  • Stor æstetisk værdi
  • Træer der er vartegn for et område
  • Træer der har social værdi
  • Artiklen fortsætter under annoncen

 

En dommerkomite vil i efteråret 2013 udnævne ”Årets træ”. Vinderen af kampagne inviteres ind i byrådssalen hvor borgmesteren vil overrække diplom.

Ejeren af træet modtager et diplom og et skilt, som sættes ved træet samt en lille opmærksomhed. Ejeren modtager også råd og vejledning fra forvaltningen omkring pasning og pleje af træet. Grundejeren pålægges ikke restriktioner i forbindelse med kåringen af ”Årets træ”.

 

Forslag til ”Årets træ” indsendes til Sønderborg Kommune, enten pr. mail til [email protected] eller [email protected] eller med almindelig post til Sønderborg Kommune, Veje&Trafik, att.: Grønt Team, Kastanie Allé 26, 6400 Sønderborg. Tlf. 8872 5620.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Der indsendes et foto af træet, en adresse eller stedangivelse på træet samt en kort begrundelse for at indstille træet. Forslag skal sendes ind senest 15. september.

Skrevet af: Ole [email protected]