Kommunens klimaplan på vej i hørig

23. marts 2014 Uncategorized

Med forventningen om flere og mere ekstreme regnhændelser og deraf øgede kapacitetskrav i forsyningens afløbsledninger, blev der indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen betyder, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der skal indgå som en del af kommuneplanen.

Formålet med planen er at give svar på: vand

Artiklen fortsætter under annoncen

  • Hvor er der risiko for oversvømmelse?
  • Hvilke værdier kan derved gå tabt?
  • Hvordan og hvor skal vi prioritere indsatsen?
  • Hvilke handlinger er der behov for at iværksætte?
  • Hvor får vi mest klimatilpasning for pengene?

For Sønderborg Kommune er Klimatilpasningsplanen udarbejdet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Der er i planen peget på en række indsatsområder (klimaprojekter), hvor det vurderes nødvendigt at foretage yderligere beregninger og vurderinger, for at fastlægge om der er behov for at iværksætte egentlige projekter. På disse lokaliteter vurderes der at være risiko for væsentlige oversvømmelser og tab af store værdier. Det drejer sig primært om lokaliteter, der er truet af store regnhændelser, og hvor der samtidig er en række boliger eller virksomheder. Andre områder vil også blive oversvømmet, men her lægges op til en dialog med de berørte borgere og virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er i kommuneplantillægget desuden indarbejdet nye retningslinjer, der skal være med til at sikre klimarigtige løsninger ved fremtidige arealudpegninger i kommunen samt et klimasikret dimensioneringsgrundlag for forsyningens anlæg. Med klimaløsningerne vil kommunen gerne sikre flere grønne løsninger til afhjælpning af afledning af store mængder regnvand.

Planen skal senere suppleres af handleplaner, som vil beskrive de konkrete projekter, og hvorledes de skal finansieres.

Kommunen er forpligtet til at udarbejde en Klimatilpasningsplan, men er ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne, hvis der for eksempel ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde deres andel af udgifterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der vil til den endelige plan blive udarbejdet et kort brugervenligt resume af klimatilpasningsplanen.

Når planen er kigget igennem af Økonomiudvalget, skal den ind over Byrådet, der så kan sende den i 8 ugers høring.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. juni 2022 Tour de France, Sønderborg

Tour de France: Hvem skal overrække den gule trøje i Sønderborg?

28. juni 2022 Tour de France

Når Tour de France-feltet er kommet over målstregen på Augustenborg Landevej på søndag, så skal dagens vinder og også rytterne med de attraktive trøjer – den gule, den grønne, den prikkede og den hvide – hædres. Selvom der kun er få dage til Tour de France kommer til Sønderborg, så er det endnu ikke offentliggjort, […]

Læs mere...