Kommunerne overholder økonomiaftale

17. januar 2015 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Danmarks Statistik har fredag offentliggjort de endelige kommunale budgetter for 2015. Tallene viser, at kommunerne har overholdt de aftalte rammer med regeringen til punkt og prikke.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er meget tilfredsstillende, at kommunerne på decimalerne lever op til aftalen med regeringen. Det er en pengekompliceret og lang proces at lægge de kommunale budgetter, og jeg er imponeret over de 98 kommuners store bestræbelser på at ramme udgifterne så præcist,” siger KL’s formand Martin Damm i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

De endelige tal bekræfter de hidtidige opgørelser fra KL, hvilket betyder, at de kommunale serviceudgifter for 2015 ligger lidt under den aftalte ramme, mens anlægsudgifterne ligger tilsvarende over. Samlet set lever kommunerne dermed op til rammerne i økonomiaftalen med regeringen for 2015.

Budgetterne indebærer en beskeden vækst i serviceudgifterne på 200 millioner kroner fra budget 2014 til budget 2015, hvilket svarer til en realvækst på 0,1 procent.

”Kommunerne demonstrerer stor økonomisk ansvarlighed i disse år. Vi har hele tiden øje på, hvordan opgaverne kan løses mere effektivt, uden at det går ud over servicen til borgerne,” siger Martin Damm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fakta

  • Serviceudgifter: 234,5 mia. kr.
  • Anlægsudgifter: 17,7 mia. kr.
  • Udgifter til overførsler: 62,5 mia. kr.
  • Udgifter til forsikrede ledige: 12,2 mia. kr.
  • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet: 19,7 mia. kr.

 

Serviceudgifterne fordeler sig sådan:

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen fortsætter under annoncen

Dagtilbud 29,9 mia.
Skoleområdet 43,3 mia.
Sundhed 7,8 mia.
Ældre 39,6 mia.
Voksenhandicappede 28,6 mia.
Udsatte børn og unge 14,4 mia.
Miljø 6,0 mia.
Veje og kollektiv trafik 8,8 mia.
Administration 29,6 mia.
Øvrige serviceydelser 26,4 mia.
Service i alt 234,5 mia.