Linak-ejer Bent Jensen er med i udvalg der skal rådgive Erhvervsministeriet

06. juli Politik

Erhvervsministeren nedsætter et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Udvalget er dermed med til at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Der er sket meget siden, at landsbyerne første gang opstod. Fra en tid hvor landsbyer var funktionelle enheder primært knyttet til landbruget, ser verden i dag anderledes ud. Mange landsbyer har fundet nye veje og omdannet sig. Samtidig er der stadig steder, som har behov for omstilling og nytænkning for at være levedygtige.

”Regeringen ønsker, at det skal være attraktivt at arbejde og bo i hele Danmark, og derfor skal vi udvikle vores landdistrikter og øsamfund. Som en del af det arbejde, har vi nu nedsat et udvalg for levedygtige landsbyer, som skal se på de udfordringer og muligheder, der gør sig gældende i landsbyer og belyse, hvad der karakteriserer landsbyer, som har vist sig levedygtige. Arbejdet skal ende ud i en række anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan være levedygtige. Jeg ser frem til at følge udvalgets arbejde og modtage dets anbefalinger”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Udvalget for levedygtige landsbyer nedsættes som en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om ”Danmark i balance og modernisering af planloven. Udvalget sætter et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne.

Erhvervsministeren har udpeget 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service.

Udvalgets formand bliver Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S.

Udvalgets øvrige medlemmer:

Bent Jensen, CEO & Ejer, LINAK

Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer

Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

John Wagner, Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Laila Kildesgaard, direktør, KL

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

Susanne Hovmand-Simonsen, godsejer, Knuthenlund Gods

Søren Møller, landsformand, DGI

Thorkild Ærø, direktør, prodekan, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Udvalget forventes at aflevere sine anbefalinger inden udgangen af første kvartal 2018.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...