Løsgængerne: Sager med børns pjækkeri skal undersøges

25. maj 2013 Politik

Der er skolelever, der har alarmerende højt fravær fra deres skole – og det tilsyneladende uden at nogen reagerer. Men nu sætter løsgængerne Anita Kjøng-Rasmussen og Karen Damm fokus på problemet i Byrådet, hvor de har sat emnet på dagsordenen til det kommende byrådsmøde. Fremfor at bede Børn og Uddannelse se på egne procedurer, ønsker de to byrødder en uvildig undersøgelse af sagsgangene i forvaltningen, så det kommer tydeligt frem, om der skal rettes ind eller ud i papirernes gang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til Byrådet skriver løsgængerne:

Vi har de senere måneder konstateret flere uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen af bl.a. skoleelevers ulovlige udebleven fra undervisningen. Og derfor ønsker vi hele området gennemanalyseret med udgangspunkt i det enkelte barns tarv.

Det skal understreges, at vi med den ulovlige udebleven ikke mener børn, som har fået ferieorlov eller er fraværende pga. sygdom, men elever, der slet og ret er blevet væk fra undervisningen.

Det er vores opfattelse, at praksis i dag har sit udgangspunkt i administrative rutiner og økonomi. Det enkelte menneske er glemt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har en formodning om, at fokus på økonomi er en hindring for ansættelse af det nødvendige personale. Det er uheldigt, da vi mener, at flere kvalificerede medarbejdere kan være med til at redde de unge sjæle fra at ende som sociale klienter på livstid.

Vi er overrasket over at konstatere, at meget af sagsbehandlingen foregår uden at sagsbehandlerne nogensinde har mødt de pågældende unge. De er kun et nummer.

Vi er overrasket over at konstatere, at opdelingen i distrikter betyder, at vi i kommunen har nomadefamilier, der hver gang de flytter, inden for kommunen, får nye sagsbehandlere tilknyttet – og så starter det hele forfra.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi er bekymrede over, at kommunen tilsyneladende i stigende grad anvender økonomiske betragtninger, når den hjemtager børn anbragt i pleje udenfor kommunen. Fokus bør være det enkelte barns trivsel.

Vores anmodning om en uvildig undersøgelse, skal ene og alene ses som en hjælp til etablering af et mere optimalt samarbejde mellem kommune, skole, læger, behandlere, politi og hjem. Det handler om rettidig omhu, og et ønske om, at Sønderborg bliver kendt som et sted, hvor der er tjek på tingene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har desværre eksempler på det modsatte.

Derfor en uvildig undersøgelse.

 

Skrevet af: Ole [email protected]