Lovpligtig beredskabsplan klar – fem måneder for sent

19. februar 2014 Uncategorized

Siden 1. oktober sidste år skulle alle landets kommuner have en beredskabsplan, der kan styres efter, når der er mistanke om overgreb mod et barn. Først nu er Børn- og Ungeforvaltningen i Sønderborg klar til at sende sådan en plan til Byrådet, der tidligst kan godkende den lovpligtige plan 5. marts – altså med fem måneders forsinkelse.

Omstruktureringer i forvatningen er forklaringen på at børn skulle vente fem måneder på beredskabsplan.

Omstruktureringer i forvaltningen er forklaringen på at børn skulle vente fem måneder på beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender og anvender kommunens beredskab ved vold og seksuelle overgreb.

Børn- og Udannelsesudvalget har netop læst planen igennem og sender den videre til godkendelse i Byrådet. Først derefter kan forvaltningen begynde at føre den ud i virkeligheden.

Køreplan ved overgreb

Hele serviceområdet skal have samme viden og retningslinjer, så der hurtigt bliver handlet på situationer, hvor der er mistanke om eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn.

Formålet med beredskabsplanen er at afklare definitioner og begreber, samt øge kendskabet til handlemuligheder og –pligt i forbindelse medviden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Der skal sikres en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der handler om overgreb.

Beredskabet skal endvidere medvirke til at forebygge vold og seksuelle overgreb mod børn og unge samt hjælpe til en tidligere opsporing, så børn og unge og deres familier tilbydes den rette støtte og hjælp.

Udgangspunktet for beredskabet er, at alle børn og unge har ret til den bedst mulige hjælp.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk