Nu er Udsatterådet tæt på start

11. marts 2014 Uncategorized

Sønderborg Kommune har besluttet, der skal være et Udsatteråd. Udsatterådet skal varetage de overordnede og generelle interesser for udsatte borgere i kommunen.

På socialudvalgsmødet den 7. januar 2014 blev Jørgen Jørgensen udpeget som formand for Udsatterådet.

Jørgen Jørgensen erformand for det Udsatteråd, han selv er arkitekten bag.

Jørgen Jørgensen erformand for det Udsatteråd, han selv er arkitekten bag.

Ifølge 12 medlemmer. Efter indstilling fra interessegrupper og organisationer udpeger formanden sammen med socialudvalgsformanden medlemmer til rådet.

Der udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper.

Formand Jørgen Jørgensen har modtaget henvendelser fra borgere, som er interesseret i et repræsentantskab i Udsatterådet. På et møde den 18. februar 2014 udpegede formanden og socialudvalgsformanden faglige repræsentanter til Udsatterådet.

Formanden og socialudvalget indstillede ligeledes lokale organisationer og interessegrupper til, at udpege egnede repræsentanter til Udsatterådet.

Udsatterådet ønskes om muligt sammensat med en ligelig fordeling af fagpersoner, repræsentanter fra lokale organisationer og interessegrupper, samt borgere/brugere med særlig indsigt i udsatteområdet.

Følgende faglige samarbejdsparter indstilles til at udpege en repræsentant

  • Forum for aktører på udsatteområdet
  • Forvaltningen Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune
  • Politiet
  • Rehabiliteringsteamet, Sønderborg Kommune
  • Udsatteteamet, Sønderborg Kommune

Første konstituerende møde for Udsatterådet holdes mandag den 24. marts 2014.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk