Teknik- og Miljøudvalget skal sige ja eller nej til børnehavebyggeri

23. august 2017 Politik

Fredag samles medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget og de skal tage stilling til, om der skal gives en byggetilladelse til Deutscher Schul- und Sprachverein, der vil bygge en børnehave i Broager eller om der skal nedlægges et forbud, som så skal følges op med en lokalplan, der forhindrer, at der bygges børneinstitution i området.

Deutscher Schul- und Sprachverein har søgt tilladelse til at bygge en børnehave på Vesterbakke i Broager.

I november 2016 har forvaltningen meddelt, at Vesterbakke kan anvendes til børnehave og at det ikke udløser lokalplanpligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har naboer klaget til Planklagenævnet over. Klagenævnet har i marts måned i år besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning. Klagenævnets endelige afgørelse foreligger endnu ikke.

Beboere i området er bekymrede for, at Vesterbakke er for smal til at afvikle den øgede trafik, og børnehaven vil medføre væsentlige støjgener for dem, som følge af trafikstøj og larm fra legende børnehavebørn, skriver forvaltningen til Økonomiudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen har i marts måned foretaget naboorientering af de nærmeste naboer om de byggeretslige forhold og et støjhegn mod de larmende børn. I forbindelse med orienteringen var der ikke væsentlige nabobemærkninger til selve byggeriet, men hovedsageligt bemærkninger til ejendommens anvendelse, trafikregulering og risiko for støjgener.

I maj måned besluttede byrådet, at den planlagte administrative proces fastholdes, men at der, udover den foretagne høring af de nærmeste naboer, genboer og bagboer om selve byggeriet og støjskærmen, skulle foretages en høring af hele Vesterbakke vedrørende de trafikale forhold, og at svarene forelægges politisk, inden der tages stilling til byggetilladelsen. Naboernes bemærkninger til trafikforholdene og forvaltningens indstillingen er forelagt teknik og miljøudvalget den 8. august 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. marts 2023 Erhverv, Sønderborg

Signe Bramsen er ny skoleleder på Privatskolen Als

28. marts 2023 Erhverv

Det er med stor glæde i bestyrelsen, at vi kan annoncere Signe Bramsen som skoleleder, skriver Privatskolen Als i en pressemeddelelse. Signe Bramsen har siden 2020 været viceskoleleder og pædagogisk leder for Privatskolen Als og har forinden været afdelingsleder på Ahlmann-skolen og lærer på Broager Skole. På Privatskolen Als har Signe været back-up til skoleleder […]

Læs mere...