Teknik- og Miljøudvalget skal sige ja eller nej til børnehavebyggeri

23. august 2017 Politik

Fredag samles medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget og de skal tage stilling til, om der skal gives en byggetilladelse til Deutscher Schul- und Sprachverein, der vil bygge en børnehave i Broager eller om der skal nedlægges et forbud, som så skal følges op med en lokalplan, der forhindrer, at der bygges børneinstitution i området.

Deutscher Schul- und Sprachverein har søgt tilladelse til at bygge en børnehave på Vesterbakke i Broager.

I november 2016 har forvaltningen meddelt, at Vesterbakke kan anvendes til børnehave og at det ikke udløser lokalplanpligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har naboer klaget til Planklagenævnet over. Klagenævnet har i marts måned i år besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning. Klagenævnets endelige afgørelse foreligger endnu ikke.

Beboere i området er bekymrede for, at Vesterbakke er for smal til at afvikle den øgede trafik, og børnehaven vil medføre væsentlige støjgener for dem, som følge af trafikstøj og larm fra legende børnehavebørn, skriver forvaltningen til Økonomiudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen har i marts måned foretaget naboorientering af de nærmeste naboer om de byggeretslige forhold og et støjhegn mod de larmende børn. I forbindelse med orienteringen var der ikke væsentlige nabobemærkninger til selve byggeriet, men hovedsageligt bemærkninger til ejendommens anvendelse, trafikregulering og risiko for støjgener.

I maj måned besluttede byrådet, at den planlagte administrative proces fastholdes, men at der, udover den foretagne høring af de nærmeste naboer, genboer og bagboer om selve byggeriet og støjskærmen, skulle foretages en høring af hele Vesterbakke vedrørende de trafikale forhold, og at svarene forelægges politisk, inden der tages stilling til byggetilladelsen. Naboernes bemærkninger til trafikforholdene og forvaltningens indstillingen er forelagt teknik og miljøudvalget den 8. august 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
29. november 2021 Samfund, Sønderborg

Borgerblikket – nu kan du følge dine Jobcentersager

29. november 2021 Samfund

For et år siden har kommunerne givet borgerne adgang til egne data på otte udvalgte sagsområder i det tilbud, der hedder Borgerblikket. Nu skydes anden etape i gang så man som borger nemt og hurtigt kan se udvalgte data om sine sager og indsatser på borger.dk. Anden etape går i luften den 1. december og […]

Læs mere...