Op til Teknik- og Miljøudvalget om sommerhusbyggeri skal gøres lovligt

31. maj 2021 Politik

Lige nu bliver der bygget sommerhuse i Mommark og det viser sig, at de er større end lokalplanen tillader – det har Planklagenævnet sagt. Hvis byggeriet skal gøres lovligt, så skal der en ny lokalplan til – og det er op til Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, om den skal laves.

”Jeg mener, vi må finde en løsning, som både Skanlux, der bygger sommerhusene, og naboerne til byggeriet kan leve med. Vi kan jo ikke bare bede køberne af de to solgte sommerhuse om at rive dem ned”, siger udvalgets næstformand, Stefan Lydal.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det ser ud til, at forvaltningen har orienteret Skanlux om, at naboerne har klaget over størrelsen på sommerhusene – også at der ikke var garanti for, at Planklagenævnet ville give kommunen medhold”, siger Stefan Lydal til SønderborgNYT.

Sagen begynder i efteråret 2019, hvor Skanlux søgte om lov til at opføre større sommerhuse på Fiskerløkken i Mommark. Området er omfattet af lokalplan for et sommerhusområde og den er vedtaget i 2007. Forvaltningen vurderede, at Skanluxs ønske om sommerhuse krævede dispensation fra lokalplanen til henholdvis forøgelse af bebyggelsesprocenten, terrænregulering og forøgelse af overkørsler til de enkelte matrikler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen vurderede også, at projektet i sin helhed kunne rummes inden for selve lokalplanen og ikke var i strid med lokalplanens formål eller principper og dermed heller ikke i strid med lokalplanens udstykningsplan.

I januar 2020 træffer forvaltningen afgørelse om dispensationen til at øge bebyggelsesprocenten, så den følger det nuværende bygningsreglement, terrænregulering og forøgelse af bredden på overkørsler til de enkelt matrikler. I perioden fra den 15. til 26. maj 2020 bliver der givet 15 byggetilladelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med klageperioden har Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose i det tilstødende sommerhusområde indgivet klage til Planklagenævnet.

Grundejerforeningen har klaget over at Sønderborg Kommune har undladt at høre grundejerforeningen i forbindelse med dispensationssagen.

Grundejerforeningen har også klaget over at Sønderborg Kommune ikke, i forbindelse med ansøgningen, har taget stilling til og sagsbehandlet det forhold, at ansøgers projekt afviger fra lokalplan, idet lokalplanen er baseret på byggeri af 55 sommerhuse og ansøgers projekt er baseret på 23 sommerhuse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 19. maj i år giver Planklagenævnet klager medhold i at ændringen af udstykning til 23 matrikler i stedet for 55 indebærer en så væsentlig ændring af lokalplanens struktur, at det er i strid med planens principper.

Status er, at Skanlux i gang med at opføre 15 sommerhuse, to af dem har fået en ibrugtagningstilladelse. 14 af de ejendomme, som der er givet byggetilladelse til, har Skanlux solgt til privatpersoner.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk