Sådan forbedres ældres vilkår næste år

10. september 2014 Uncategorized

Pressemeddelelse:

Mere rengøring, ny demenskoordinator til ældre på handicapområdet og flere faste hjælpere i hjemmet og på plejecentrene. Det er nogle af initiativerne i det forslag til fordeling af 16,5 mio. kr. til et løft af ældreområdet i 2015, som seniorudvalget nu har godkendt.ældre

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget opretholder mange af de forbedringer, der blev givet allerede i 2014, men rummer også nye forbedringer. Forslaget skal godkendes af ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

  • Vi har besluttet, at søge midler til at videreføre en række af de mange gode initiativer vi har gennemført allerede i indeværende år. Der er tale om et varigt løft af ældreområdet, men i 2014 og 2015 skal ministeriet godkende udmøntningen. Jeg forventer, at vi selv kan råde over midlerne fra og med 2016, siger Preben Storm, formand for Seniorudvalget i Sønderborg Kommune.
  • Artiklen fortsætter under annoncen

Ved prioriteringen har Seniorudvalget lagt vægt på, at understøtte forebyggelse og styrke ældres mulighed for at klare sig selv. Desuden styrkes det frivillige arbejde, og der gøres en særlig indsats for at understøtte sårbare ældre, der har et stort plejebehov.

  • Det her er noget, der kan mærkes på både plejecentrene og i hjemmeplejen. Mange af forslagene er kommet fra borgere, foreninger og medarbejdere, der har været med til at pege på områder, hvor der er størst behov for et løft. Det har været en stor hjælp for os, siger Jens Peter Thomsen, næstformand i Seniorudvalget.
  • Artiklen fortsætter under annoncen

Preben Storm og hans udvalg har udvalgt områder, hvor de kan gøre det bedre for kommunens ældre.

Preben Storm og hans udvalg har udvalgt områder, hvor de kan gøre det bedre for kommunens ældre.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2014 blev 1880 borgere tildelt 3,5 timers ekstra hovedrengøring. Den ordning videreføres i 2015 og omfatter borgere over 65 år, der er bevilget praktisk hjælp til rengøring på grund af varig funktionsnedsættelse.  I 2014 blev der som et supplement til den frivillige indsats ansat terapeuter på alle kommunens 14 aktivitetscentre for at styrke de ældre borgeres selvhjælpsevne. Den ordning videreføres i 2015. Det gælder også styrkelsen af elevområdet og flere faste hjælpere i hjemmet og på plejecentrene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der søges også midler til en række nye tilbud i 2015. Der ansættes en demenskoordinator til ældre på handicapområdet, og der indføres musikterapi for svage og sårbare ældre på plejecentrene. Desuden ansættes en ekstra medarbejder, der skal koordinere og udvikle initiativer, der skal gøre de ældre mere selvhjulpne.

Seniorudvalget har også fordelt 166.000 kr. af en pulje i 2014 til træningsredskaber. Her har Dalsmark Aktivitetscenter i Rinkenæs fået 50.000 kr. til en balancebro. Broager Plejecenter har fået 40.000 kr. til en særlig træningscykel, Center for korttidspladser i Ulkebøl har fået 50.000 kr. til udendørs træningsområde og Amaliehaven i Augustenborg har fået 26.000 kr. til en el-kørestol.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
8. december 2022 Politik, Sønderborg

Ændret vedligeholdelse af grønne området gavner biodiversiteten og økonomien

8. december 2022 Politik

Tidligere på året så Natur-, Klima- og Miljøudvalget på mulighederne for at justere driften af de grønne områder for at gavne levevilkårene for planter, dyreliv og insekter. I forbindelse med budgettet har det desuden været en bunden opgave at finde besparelser på den grønne drift. Det har derfor været afgørende, at omlægningen at vedligeholdelsen afrabatter […]

Læs mere...