Samler underskrifter i kampen mod oversvømmelser i Skovmose

07. september Politik

Bestyrelsen i Fyrremose skriver:

Kære sommerhusejere i Skovmose!!

Vandløbssagen har allerede taget mange år og har igen lange udsigter, inden der findes en afslutning. Det er rigtig svært for dem, der har vandproblemer.

Det største problem er L69, ledningen fra Skovby, som blev fejlomlagt i forbindelse med udstykningen af det nyeste sommerhusområde. Byrådet har vedtaget, at Sønderborg Kommune betaler for omlægningen af den offentlige ledning, dog med en betingelse, som ikke giver mening. Kommunen kræver hele projektet – altså både omlægningen af L69 og de andre projektandele udført samtidig, for at de vil omlægge L69. Det finder vi ikke er rimeligt, når L69-omlægningen vil løse de allerstørste problemer.

Hvorfor kræver de det? Det er der mange gæt på og kun få svar på.

På Facebook og vores hjemmeside er der kommet en mailadresse, hvor man kan tilkendegive, at anmodningen ønsker, at kommunen straks går i gang med L69. Mailsamlingen (underskriftssamlingen) bliver samlet og sendt til kommunen som tilkendegivelse om grundejernes ønske!

Hvis du vil være med til at tilkendegive, at kommunen straks omlægger L69 og resten af projektet følger den slagne gang iflg. lovgivningen, så send din tilkendegivelse i en mail med navn og sommerhusadresse til:

omlaegl69nu@gmail.com

Hermed bedes kommunen om, at rette konstruktionsfejlen fra Sydals Kommune straks og ikke vente på det lange sagsforløb med som hele projektet kræver.

Bestyrelsen i Fyrremose anbefaler at I deltager i denne tilkendegivelse, så de fleste som har problemer endelig kan få den hjælp de har behov for!

At dele projektet i to dele, hvor L69-omlægningen skal godkendes af kommunen som vandløbsmyndighed, kræver ikke meget og kan gøres meget hurtigt.

Jo flere vi er, jo stærkere er signalet om, at vi ønsker kommunen tager deres del af ansvaret så hurtigt som muligt.

Send jeres mail så hurtigt som muligt og senest den 10. september, fordi Teknik- og Miljøudvalgets formand,  Frode Sørensen, har indkaldt til møde om projektet den 12. september.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...