Seniorudvalget: Sådan bruger vi 16,3 ekstra millioner kroner

7. februar 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Alle danske kommuner får tilført penge for at give ældreområdet et løft. I Sønderborg Kommune har seniorudvalget valgt at

Preben Storm er klar til at sprede millioner af kroner ud til ældre.

Preben Storm er klar til at sprede millioner af kroner ud til ældre.

Artiklen fortsætter under annoncen

styrke især rehabilitering, indsatsen for borgere med demens, rengøring, kompetenceudvikling af personale og mere kontinuitet i plejen i form af mere fast personale. Borgerne, foreninger, ældreråd og medarbejdere har bidraget til prioriteringen.ældre

Der er på landsplan afsat en mia. kr. om året, som er fordelt i forhold til indbyggertal til kommunerne – men på den måde, at kommunerne skal søge om de afsatte penge og angive, hvad de ønskes anvendt til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra ministeriets side er det understreget, at målgruppen for de ekstra penge er sårbare og udsatte ældre, som har et stort plejebehov, og ældre, som med en rehabiliterende indsats kan støttes til at klare sig selv.

Pengene bundet til sårbare ældre

– Det var en bunden opgave, men med frihedsgrader inden for rammerne, og det glæder mig, at der er borgere og ældreinteressegrupper, som har taget imod vores invitation til at deltage i overvejelserne om, hvordan vi bedst får glæde af pengene. På baggrund af forslagene er der udarbejdet et katalog, og ud fra det har vi så i udvalget udpeget det, vi i Sønderborg vil løfte – og jeg vil understrege, at vi afsætter dem til opgaver, som direkte kommer borgerne til gavn, siger seniorudvalgets formand, Preben Storm (Soc.).

Artiklen fortsætter under annoncen

Sådan bruges 16,3 millioner

  • ·         4,9 mio. kr. til ansættelse af en terapeut på hver af kommunens 14 aktivitetscentre (rehabilitering)
  • ·         750.000 kr. til el-cykler, maskiner m.v. til udendørs træning (rehabilitering)
  • ·         1 mio. kr. til fire ekstra dagaflastningspladser til svært demente
  • ·         1 mio. kr. til en ekstra indsats for at undgå genindlæggelse af sårbare ældre efter sygehusophold
  • Artiklen fortsætter under annoncen

  • ·         3 mio. kr. til hovedrengøring en gang årligt hos ældre over 65 år, som er visiteret til personlig pleje m.v.
  • ·         350.000 kr. til en ekstra palliativ korttidsplads på rehabiliteringscenter Ulkebøl
  • ·         1 mio. kr. til opkvalificering af mellemledere
  • ·         4,3 mio. kr. til flere faste hjælpere i hjem/plejecentre og til styrkelse af elevområdet

 

I Sønderborg Kommunes seniorudvalg er der enighed “på tværs af salen” om, at det er et virkelig fint tiltag med ekstra penge til et løft på ældreområdet – og også om, hvordan pengene skal bruges.

12. april 2024 Sønderborg, Frivillige

Damefrokosten er aflyst

12. april 2024 Sønderborg

Vidar-Ulkebøl Håndbold & Ulkebøl Gymnastik, der er klubberne bag Sportens Venner Sønderborg, har valgt at aflyse Damefrokosten i Sydjysk Sparekasse Skansen. ”Der er i år for få deltagere, og dermed ikke længere økonomi i det. Vi kan derfor ikke forsvare at trække på alle de frivillige kræfter. Efter 45 fantastiske fester gennem årene, er vi […]

Læs mere...