Stramt regions-budget stemt igennem

29. september 2014 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

På regionsrådsmødet i Region Syddanmark mandag vedtog et flertal af regionsrådet med Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen – Region Syddanmarks budget for 2015.

Carl Holst i spidsen for et stramt sparebudget i Region Syddanmark.

Carl Holst i spidsen for et stramt sparebudget i Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når syddanske patienter bliver alvorligt syge, skal de tilbydes behandling af høj kvalitet, – og de skal udredes og behandles inden for de tidsfrister, de har krav på. Det var et af hovedtemaerne i regionsrådets drøftelser forud for dagens vedtagelse af næste års budget.

Efter debatten på regionsrådsmødet vedtog et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen Region Syddanmarks budget for 2015. 32 af regionsrådets medlemmer stemte for og otte imod det nye budget. Lasse Krull fra Det Konservative Folkeparti var ikke til stede ved mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I samme forbindelse målrettes 58 mio. kr. ekstra til psykiatrien i 2015, stigende til 100 mio. kr. årligt fra 2016 til hurtig udredning af psykiatriske patienter. På den måde kan Region Syddanmark også fremadrettet tilbyde alle psykiatriske patienter behandling inden for én og ikke to måneder, som reglerne er i dag. Der afsættes også penge til at nedbringe anvendelsen af tvang frem mod 2020. Det skal ske ved at ansætte mere plejepersonale, ved at tilbyde mere efteruddannelse og gennem mere aktivitet og bevægelse i hverdagen for patienterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Historisk stram aftale

“For første gang i regionernes levetid skal hele den vækst, der er aftalt i aktiviteten på sygehusene, fuldt ud finansieres via effektiviseringer på sygehusene. Der er altså ikke én krone ekstra næste år til øget aktivitet. Men som regionsrådsformand er det mit særlige ansvar at sikre, at vi stadig ender med et budget i økonomisk balance. Inden for somatikken bliver udfordringen at holde aktivitetsniveauet nede på de to procents vækst. Det kræver en skarp prioritering af indsatsen på sygehusene”, siger regionsrådsformand, Carl Holst og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er en historisk stram aftale, vi har vedtaget i dag, men sådan var vilkårene. Og her har det været afgørende for os, at vi kunne præsentere en ansvarlig aftale i balance og med fokus på at bruge pengene, hvor de gør mest nytte. Aftalen har stærkt fokus på patientrettigheder, giver psykiatrien et markant løft, og så er der fokus på den regionale udvikling. Overordnet har det været afgørende, at Region Syddanmark også i 2015 får et realistisk budget, som giver balance i økonomien, stabil drift samt klare mål og forventninger for medarbejdere, patienter og borgere”.

Artiklen fortsætter under annoncen

På trods af at det endelige budget er markant strammere end tidligere år, er det stadig lykkedes regionen at undgå at sætte byggerier i stå. Det betyder blandt andet, at udbygningen af sygehuset i Esbjerg til akutsygehus og ombygningen af sygehusene i Svendborg, Vejle og Sønderborg til specialsygehuse fortsætter. Desuden vil regionen prioritere seks projekter, hvor der søges om tilskud fra den centrale satspulje i 2015-2017. Det drejer sig om penge til bygning af fire lokalpsykiatrier i Haderslev, Odense, Sønderborg og Kolding og penge til bygningen af en ny børne- og ungdomspsykiatri ved Nyt OUH samt penge til at færdigbygge psykiatrisk afdeling i Esbjerg.

I forbindelse med forhandlingen af budgettet har politikerne vedtaget det sparekatalog, Region Syddanmark har meldt ud ovenpå den stramme økonomiaftale, regionerne indgik med regeringen tidligere på året. Det endelige sparekatalog forventes at give en samlet besparelse i 2015 på omkring 120 mio. kr.