Sygedagpengereform sikrer hurtig hjælp

9. oktober 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Nye sygedagpengeregler betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse så længe man er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom. Tidligere var der en varighedsbegrænsning på 52 uger. Nu skal det efter 22 uger vurderes, om den sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge, eller om der er brug for et jobafklaringsforløb.jobcenter

Artiklen fortsætter under annoncen

“For mig at se, er der to markante forbedringer i de nye sygedagpengeregler. For det første, er der ikke længere nogen, der falder ud af sygedagpengesystemet efter 52 uger. For det andet, skal der nu sættes ind langt tidligere med hjælp og rådgivning, så vi sikrer, at så mange som muligt bevarer hel eller delvis arbejdsevne og sikres en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet”, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Efter 22 ugers sygdom skal vurderes, om sygedagpenge kan forlænges. Det trådte i kraft den 1. juli 2014, og gælder for alle, der den 1. juli 2014 har været sygemeldt i 22 uger eller mindre. De, der har været sygemeldt længere, fortsætter på sygedagpenge med den tidligere varighedsbegrænsning, men har også mulighed for at få et efterfølgende jobafklaringsforløb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Syv forlængelsesregler

Der findes syv forlængelsesregler. En af dem skal opfyldes, hvis sygedagpengene skal fortsætte ud over de 22 uger og indtil der kan træffes en endelig afgørelse i sagen. Sygedagpengene kan f.eks. fortsætte, hvis du venter på lægebehandling, og lægen vurderer, at du kan være fuldt arbejdsdygtig inden der er gået 134 uger. Du kan også forblive på sygedagpenge, hvis du har en livstruende alvorlig sygdom, har søgt om førtidspension eller, hvis der er rejst sag om ret til erstatning efter arbejdsskade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sygedagpengene kan også fortsætte, hvis det er overvejende sandsynligt, at du gennem revalidering kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sygedagpengene kan forlænges i op til 69 uger, hvis det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre forløb, der kan klarlægge din arbejdsevne. Kommunen kan også vurdere, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, der skal vurdere, om du vil have gavn af et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Jobafklaringsforløb

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis du ikke opfylder en af forlængelsesreglerne, har du ret til et jobafklaringsforløb. Forløbet skal sikre, at sygemeldte altid er sikret offentlig forsørgelse, så længe de er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. I et jobafklaringsforløb er den sygemeldte sikret en ydelse, der svarer til niveauet for kontanthjælp. Ydelsen er ikke afhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst.

Formålet med jobafklaringsforløbet er, at udvikle din arbejdsevne, så du hurtigst muligt kan komme tilbage i arbejde. Du får hjælp af et bredt sammensat rehabiliteringsteam, der ud fra deres faglige viden kan komme med forslag til, hvad der skal til for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.  Det kan være virksomhedspraktikforløb, personlig støtte, fysisk træning eller uddannelsesvejledning.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

25. februar 2024 Politik, Sønderborg

SF sætter John Brandt i spidsen til kommunalvalget

25. februar 2024 Politik

SF Sønderborg har på et opstillingsmøde enstemmigt valgt John Brandt som spidskandidat til det kommende kommunalvalg, der finder sted i november 2025. John Brandt er 31 år, bor i Sønderborg, og arbejder som kirketjener i folkekirken. Han er tidligere forperson for LGBTQ+ Sønderborg, hvor han har været med til at stifte foreningen og arrangere Sønderborgs […]

Læs mere...