Vil politikerne følge Borgerrådgiverens anbefalinger?

28. marts 2014 Politik

Når borgerne beder om hjælp hos Borgerrådgiveren, så handler henvendelserne om kommunikationen mellem borger og forvaltning, forvaltningsretlige principper, god forvaltningsskik samt langtrukken sagsbehandling.

” src=”http://sonderborgnyt.dk/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0917-184×300.jpg” width=”184″ height=”300″ /> Kunstskolens valgnats-billede.

Konkret har borgerrådgiveren vejledt borgere om deres rettigheder i forhold til sagsbehandling og har vejledt og bistået ved ansøgninger m.v. til diverse myndigheder. En del henvendelser handler om at hjælpe borgeren med at finde ”vejen igennem systemet” og frem til rette medarbejder eller afdeling i eller udenfor Sønderborg kommune.

På onsdagens byrådsmøde kigger byrødderne Borgerrådgiverens årsrapport igennem og læser især hans anbefalinger. Hvis de er enige, så kan de føres ud i livet, når det besluttes, at det er dét, de skal.

 Borgerrådgiveren anbefaler:

  • At der i Sønderborg Kommune fastsættes retningslinjer for anvendelse af mail som kommunikationsform, herunder fastsættelse af forventninger til svartider, udformning og sprogbrug m.v.
  • At der i Sønderborg Kommune arbejdes videre med generelle og konkrete drøftelser af begrebet ”god forvaltningsskik” og de enkelte forvaltningers forståelse og håndtering af begrebet.
  • At der er et løbende fokus på udformning af den tværfaglige indsats i forbindelse med Rehabiliteringsteamets arbejde og iværksættelse af ressourceforløb.
  • At der i Sønderborg Kommune sker en drøftelse af udmøntningen af forvaltningernes håndtering af vejledningsforpligtelsen, herunder også vejledning på tværs af afdelinger og forvaltninger.
  • At de planlagte kurser i forvaltningsretlige regler og principper benyttes bredt af Sønderborg Kommunes afdelinger
  • At der i Sønderborg Kommune sættes fokus på den generelle vejledningsforpligtelse, herunder at borgerne i forbindelse med konkrete henvendelser vejledes i forhold til øvrige muligheder for støtte og vejledning.
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk