Als Stenrev vil ha’ et forbud mod fiskeri efter blåmuslinger

Muslinger. Pressefoto: Danmarks Naturfredningsforening
Muslinger. Pressefoto: Danmarks Naturfredningsforening
2. april 2024 Augustenborg Skrevet af: Ole Kæhler

Foreningen Als Stenrev arbejder for et forbud mod at fiske blåmuslinger i Alssund, Sandvig og Augustenborg Fjord. Blåmuslinger er en nøgleart for havets økosystemer – den filtrerer havvandet for alger, skaber levesteder og føde for andre arter.

I perioden 2022-2024 er der ifølge Fiskeristyrelsen bundtrawlet 803.381 kg blåmuslinger i Alssund, Sandvig og Augustenborg Fjord. Fiskeriet er tilladt, og alle kan denne tid se muslingefiskere trawle i området. Området er kendetegnet ved ringe vandudskiftning og påvirkning af næringsstoffer og lider hvert efterår af iltsvind, fortæller Danmarks Naturfredningsforening.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fiskeri med bundtrawl foregår ved, at redskaber skraber hen over havbunden for at få muslingerne op i et net. Det betyder, at havbunden udjævnes, og at alle dyr og planter fjernes i området.

En blåmusling til konsum filtrerer ca. 144 liter havvand for alger pr. døgn.

Se hele muslingematematikken på alsstenrev.dk

15. april 2024 Politik, Sønderborg

Oprensningen af Himmark Strand kom et skridt nærmere

15. april 2024 Politik

Regeringen har netop aftalt at sætte 550 millioner kroner af til oprydningen af de danske generationsforureninger. Aftalen sikrer en solid finansiering til første fase af regionernes fortsatte arbejde med oprydningerne, og en af dem er Himmark Strand på Als. Det er et vigtigt skridt, der baner vejen for, at oprydningen på Nordals kan komme i […]

Læs mere...