Debat: Økonomisk straf for skolefravær hjælper på ingen måde børn der mistrives

Arkivfoto: Ole Kæhler
Arkivfoto: Ole Kæhler
29. april 2024 Debat Skrevet af: Redaktion

Byrådsmedlem Didde Lauritzen, Socialdemokratiet, skriver:

I denne uge er et lovforslag til behandling i folketingssalen, som efter min mening får alt for lidt opmærksomhed. Det handler om permanent-gørelse af ’Fraværsstraffen’, som gør det muligt for kommunerne at skære i børne- og ungeydelsen, hvis et barn har et højt ulovligt fravær.

Det er efter min egen – men også en meget lang række organisationer og aktører på børne-og skoleområdets – opfattelse, den helt forkerte vej at gå.

Artiklen fortsætter under annoncen

Børn skal ikke straffes, men støttes, når de har et højt skolefravær, som undersøgelser viser, ofte er et tegn på mistrivsel

I 2019 blev den såkaldte Fraværsstraf’ indført. Et flertal i Folketinget mente, at man kunne komme ulovligt skolefravær til livs ved at fjerne forældrenes børne-og ungeydelse. Det var en del af den såkaldte Ghettopakke, men gælder for alle familier i landet.

En evaluering, foretaget af VIVE, viste i 2023, at loven rammer socialt skævt, at der er store administrative udgifter forbundet med at håndhæve den og at kommunerne har anvendt loven i meget begrænset omfang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sidste gør sig også gældende i Sønderborg Kommune, hvor jeg er glad for, at vi har fastholdt, at børn med højt skolefravær skal have hjælp og støtte og ikke økonomiske sanktioner, som potentielt sætter deres familie i en endnu sværere situation og kan medføre yderligere mistrivsel.

Rapporten viser nemlig også, at det især er elever med forældre uden uddannelse og job og forældre med psykiske vanskeligheder eller misbrug, der har oplevet at få stoppet deres børne-og ungeydelse. Altså familier som ofte i forvejen er økonomisk og socialt udsatte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Straf hører ikke til i en folkeskole, hvor der hver eneste dag arbejdes for at skabe relationer, i særdeleshed til familier med børn i mistrivsel. Det er helt forkert at fastholde en økonomisk sanktion, som kan sætte det samarbejde og tilliden til skole og personale over styr. Det sætter skolernes medarbejdere i en helt urimelig position.

I dag kan man læse i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at børn der er vidne til vold i hjemmet, har gennemsnitligt fravær på 9,5 procent. Kun tre-fjerdedele af børnene består 9. klasses afgangseksamen, og de, der består, har gennemsnitligt karaktergennemsnit på 5,9.

Artiklen fortsætter under annoncen

Endnu en gruppe af børn, som med deres skolefravær råber på hjælp.

Så kære regering og folketing- kære socialdemokratiske partifæller på Christiansborg:

Der er et hav af gode grunde til at droppe fraværsstraffen og styrke indsatsen for at støtte familier og børn med skolefravær markant – sæt i gang!

20. juni 2024 Sport, Sønderborg

11-årige Mads Kraft skal køre med i DM

20. juni 2024 Sport

Den 11-årige Mads Kraft fra Ulkebøl skal i weekenden deltage i DM i gokart, der i år bliver akørt i Ikast, han stiller op i klassen Rotax mini, aldersklassen 10-15 år. Det er et arrangement, hvor der køres både lørdag og søndag, så det bliver en hård weekend. Mads Kraft laver da også fysisk træning […]

Læs mere...