Hør hvordan det er at være særligt sensitiv

14. oktober 2019 Samfund

Mange kender til følelsen af at være forkert, ikke at passe ind i det samfund, eller den verden, man lever i. Mennesker med personlighedstrækket ”særligt sensitiv” har et nervesystem, der er ekstra modtagelig for indre og ydre stimuli af enhver art. Det betyder, de hurtigt bliver overstimulerede og overvældede og kan opleve et psykisk kaos, der kan medføre, at de havner i ubalance med dem selv og deres omgivelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kender coach og underviser Bente Sønnichsen alt til. Manglende viden om det særligt sensitive personlighedstræk gjorde, at hun for år tilbage blev ramt af stress, udbrændthed og depression, fordi hun prøvede på at være noget, hun ikke naturligt er, skriver LOF Syd i en pressemeddelelse.

Det holder hun foredrag om, når hun mandag den 11. november på biblioteket i Sønderborg stiller skarpt på det at være særligt sensitiv. Der er fra klokken 19.

Alle mennesker er sensitive, men vi er det i forskellig grad og på forskellige områder. 15-20% af os er allerede fra fødslen særligt sensitive og påvirkes i højere grad end andre af f.eks. lyde, lys, uro, smerter, forandringer, tidspres tanker, følelser, berøringer og andre menneskers stemninger, kropssprog og mimik. Alle disse sanseindtryk skal bearbejdes, men fordi sanseindtrykkene er kraftigere og mere nuancerede hos særligt sensitive, bliver hjernen hos disse personer hurtigere fyldt op og mættet. Dermed er der stor risiko for overstimulering og udmattelse.

Mange særligt sensitive har lært igennem livet, at de ikke må være sarte og ofte fået at vide, at de skal tage sig sammen og ikke tage alting ind, men sensitiviteten kan ikke fjernes, da den er biologisk betinget og indlejret i nervesystemet. Manglende viden, forståelse og accept af personlighedstrækket kan føre til udvikling af angst, stress og depression, og der er derfor i allerhøjeste grad brug for at udbrede viden om det at være særligt sensitiv og at tage hånd om sensitiviteten på en konstruktiv måde, for personlighedstrækket rummer også flere styrker. Mange særligt sensitive er begavede, dybsindige og kreative mennesker med stor indlevelsesevne. Under de rette vilkår er de velfungerende og har meget at byde ind med i bl.a. arbejdslivet.

Bente Sønnichsen håber med sit foredrag at kunne være med til at udbrede kendskabet til det at være særligt sensitiv. Med sit eget firma Sensitiv Frihed fungerer hun som rådgiver og coach for andre med samme personlighedstræk.

Alle interesserede er velkomne. Der vil være tid til dialog og spørgsmål.

Tilmelding hos LOF Syds hjemmeside eller tlf. 25 73 42 10.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk