Hvor skal skøjtebanen placeres?

31. oktober 2020 Politik

I den kommende uge skal de folkevalgte i Byrådets udvalg drøfte den fremtidige placering af skøjtebanen – der enten skal blive ved havnen eller rykkes til Rønhaveplads.

Der er stort potentiale i at styrke Rønhaveplads som et aktivt samlingssted i den nordlige del af gågaden. Pladsen skal ses i sammenhæng med det nye tyske museum, handelslivet og bymidtens forbindelse til havnen, skriver forvaltningen.

Havnen i Sønderborg har været gennem en stor udvikling de seneste år. En styrkelse af den eksisterende skøjtebane på Nørrebro vil understøtte Byens Havn og tiltrække byliv til området uden for højsæsonen.

Skøjtebanen aktiverer et ellers dødt byrum og skaber et fikspunkt langs promenaden. Områdets rå karakter skaber et uformelt mødested, som især tiltrækker byens børn og unge og hvis der skabes rammer for sport og ophold hele året vil det styrke områdets tiltrækning for byens børn og unge.

Hvor synes du, at Skøjtebanen fremover skal placeres? Skriv din mening i kommentarfeltet under artiklen på SønderborgNYTs Facebookside.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk