Kommunen har betalt for meget for spildevands-afledningen

21. november 2021 Politik

Østre Landsret har i december 2019 afsagt en principiel dom om vejafvandingsbidragsberegning, hvilket vil have betydning betalingen til spildevandsselskabet for afvanding af kommuneveje.

”Vejafvandingsbidrag er et beløb, som skatteyderne betaler for at få ledt regnvand fra veje ned i kloakkerne”, siger Teknik- og Miljøforvaltnings-direktør Bjarke Eriksen til SønderborgNYT.

Et for stort vejafvandingsbidrag kan få den konsekvens, at kommunen kan anses for at yde ulovlig støtte til spildevandsselskabet, i strid med EUs statsstøtteregler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Modsat, så vil et for lille vejafvandingsbidrag kunne opfatte som skjult udlodning i forbindelse med vandstoploven.

På baggrund af dommen, har Sønderborg Kommune i november 2020 bedt Sønderborg Forsyning om, at genberegne beregningsgrundlaget fra og med regnskabsåret 2017. Beregningerne viser, at Sønderborg Kommune har betalt 10,1 millioner kroner for meget til Sønderborg Spildevandsforsyning.

For at finansiere tilbagebetaling af pengene for 2017-2020, har Sønderborg Spildevandsforsyning hævet taksten med 1,00 kr. fra og med 2021. Dog medfører det, at takstforhøjelsen vil presse deres indtægtsramme. Rammen vil således blive overskredet, såfremt det samlede korrektionsbeløb tilbagebetales på en gang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Forsyning foreslår derfor, at det samlede korrektionsbeløb for perioden 2017-2020 – i alt 10,1 millioner kroner – afregnes over perioden 2021-2024, ved en reduktion af det fremtidige årlige vejafvandingsbidrag.

Sagen tages op i Byrådet, når der er møde på onsdag – og her kan de folkevalgte godkende eller afvise afbetalingsordningen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
3. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådets konstituering er på plads

3. december 2021 KV21

Torsdag aften blev der igen forhandlet om konstitueringen i det byråd, som tager over fra årsskiftet – og om det bliver en flertalsgruppe, som består af alle byrådets partier eller om alene af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Enhedslisten, hvor Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige får rollen som opposition, bliver afsløret på et pressemøde fredag […]

Læs mere...