Kommunen stopper midlertidigt byggeriet af biogasanlæg i Kværs

21. april 2021 Erhverv

Sønderborg Kommune har onsdag formiddag givet Nature Energy et såkaldt standsningspåbud til byggeriet af biogasanlægget i Kværs og det betyder, at byggeriet af anlægget skal indstilles med øjeblikkelig virkning.

Årsagen til byggestoppet er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs. Baggrunden er, at nævnet giver klager medhold i ét punkt, som handler om belastningen af vandløbet, Kværsløkkebæk.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har fået en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, og derfor skal byggeriet indstilles, indtil vi har bragt forholdene i orden i forhold til miljøgodkendelse og VVM-tilladelsen, for grundlaget skal selvfølgelig være i orden. Afgørelsen er hjemvist til fornyet behandling, fordi man er uenig i vores beregninger på, hvor meget overfladevand, bækken kan klare”, siger Bjarke Eriksen, der er direktør for Teknik og Miljø

Uagtet afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet havde Sønderborg Kommune givet Nature Energy et påbud om at stoppe byggeriet i løbet af denne uge, fordi byggeriet af biogasanlægget var gået i gang uden en byggetilladelse fra Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nature Energy havde kun modtaget gravetilladelsen, der gør, at man kunne gå i gang med jordarbejdet og forberedelserne til byggeriet. Gravetilladelsen var også årsagen til, at man kunne gennemføre et første spadestik i november sidste år.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse betyder, at der skal laves en ny miljøgodkendelse og VVM-tilladelse.

”Vi i forvaltningen kommer til at arbejde videre med myndighedsgodkendelsen, men det er endnu for tidligt at sætte en tidshorisont på. Det betyder, at byggeriet skal ligge stille indtil formalia er i orden, og der kan gives en byggetilladelse”, siger Bjarke Eriksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ophævelse og medhold

Planklagenævnet ophæver også kommunens afgørelse om ekspropriation til anlæggelse af vejforbindelse til biogasanlægget efter to klager. Sønderborg Kommune har den 5. oktober 2020 truffet afgørelse om ekspropriation af ejendommene beliggende Felstedvej 35 og Ladegårdsvej 8, 6300 Gråsten.

”Ophævelsen betyder, at afgørelsen af ekspropriationen ikke længere gælder, og det skal vi arbejde videre med at finde en løsning på”, siger Bjarke Eriksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derimod har Sønderborg Kommune fået medhold i miljørapport og lokalplanen for biogasanlægget i Kværs. Sønderborg Kommune har den 26. juni 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029 for Sønderborg Kommune og lokalplan Biogasanlæg ved Kværs med tilhørende miljørapport.

Planklagenævnet har modtaget en klage over planvedtagelserne og miljøvurderingen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten. Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan Biogasanlæg ved Kværs.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at lokalplanen fortsat gælder.

 

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
17. august 2022 112, Sønderborg

Brand i bil

17. august 2022 112

I rundkørslen på Grundtvigs Allé var der onsdag eftermiddag klokken 16:40 brand i en bil. “Brandfolk fra stationen i Sønderborg fik den slukket”, siger indsatsleder Bo Olesen til SønderborgNYT.

Læs mere...