Økonomiudvalg og forvaltninger skal spare i de kommende år

13. oktober 2021 Politik

Med budgetaftalen for 2021 godkendte Byrådet, at de samlede besparelser for perioden 2022-2025 blev nedjusteret med 20 millioner kroner i 2022, så den akkumulerede reduktion fremadrettet blev på 100 millioner.  I budgetaftalen for 2022 bekræftes de budgetreduktioner, der er fastlagt med budgetaftalen 2021 og arbejdet ind i budgetbalancen i årene 2023-2025.

Konkret skal der nu findes varige besparelser på driften for yderligere 45 millioner kroner frem mod 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår det desuden, at besparelser for 5 millioner fremrykkes til 2023, så de samlede besparelser i det kommende byråds første budgetforlig bliver på 20 millioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Reduktionerne skal ifølge budgetaftalen 2022 primært findes på ledelse, administration, bygningsdrift og lignende. Endeligt blev der med budgetaftalen 2022 aftalt et løft af folkeskolen på seks millioner kroner hvoraf det pålægges Børne- og Uddannelsesudvalget at bidrage til udvalgte indsatsområder med tre millioner kroner fra deres eget budget.

Erfaringerne fra de seneste års nedskæringer viser, at forvaltningen må foretage større strukturelle ændringer i kommunens organisation, såfremt ambitionsniveauet for kommunes udviklingsprojekter ikke skal skrues ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det videre arbejde med budgetreduktioner i størrelsesorden 48 millioner kroner vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet at der stræbes efter at gennemføre besparelser med mindst mulig påvirkning af den kommunale service.

Derfor lægger forvaltningen  i en orienteringssag til Økonomiudvalget op til, at der bliver et stærkt politisk og administrativt ejerskab og parløb i processen med at øremærke besparelserne.

Økonomiudvalget er, som kommunens personaleudvalg, hovedaktør i forhold til at komme med input til, hvorledes den administrative organisation skal ændres for, at der bliver sparet det, som der skal spares.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
25. oktober 2021 KV21, Sønderborg

Byrådskandidaterne skal fjerne deres valgplakater fra gågaden

25. oktober 2021 KV21

Lige nu er Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at ringe til de politikere, som har deres valgplakater hængende i gågaden. “Det er nemlig ikke tilladt og nu beder vi kandidaterne om at pille dem ned igen”, siger direktør Bjarke Eriksen fra Teknik- og Miljøforvaltningen til SønderborgNYT. Hvis det ikke virker med en opfordring til […]

Læs mere...