Arkitektur i kommunen skal blive fælleseje

9. oktober 2020 Politik

Et arkitektonisk ambitionsniveau for kulturarv og arkitektur i Sønderborg Kommune skal defineres med en ny politik. Formålet er at skabe et fælles afsæt for, hvordan der skal arbejdes med bl.a. ny bebyggelse, omdannelse af by, bevaring af kulturarvsværdier og landsbyer. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget behandlet og godkendt et kommissorium til politikken.

Beslutningen om, at kommunen skal have en Arkitektur- og Bevaringspolitik, blev taget af flertalsgruppen i forbindelse med konstitueringen i 2018. Målet er, at kommunens historie og arkitektur skal prioriteres og også blive mere kendt blandt borgerne. Nu er et kommissorium – et oplæg – til politikken formuleret og godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Den kommende politik skal følges op af en handleplan, som revideres hvert fjerde år.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Kommissoriet er udtryk for, at vi med politikken som redskab vil arbejde med en samlet og ensartet tilgang til nybyggeri og eksisterende, bevaringsværdigt byggeri – en rød tråd, kan man sige. Og så er det også udtryk for et stærkt ønske fra os om, at vi gerne vil øge borgernes interesse i og involvering i udviklingsprojekter sådan som det allerede sker i forhold til for eksempel den historiske bymidte i Augustenborg og Sundgade i Sønderborg. Politikken bliver et redskab, som på én og samme tid skaber sammenhæng mellem by og land og styrker såvel bosætning som turisme og erhvervsliv”, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi ser en Arkitektur- og Bevaringspolitik som en vigtig del af en værktøjskasse, som vi kan åbne og bruge, når vi ønsker bred involvering i større projekter, men også når vi skal forholde os til enkeltstående ansøgninger. Der kan nemt gå ‘sag til sag-holdninger’ i de enkelte afgørelser, fordi der altid er forhold, som er forskellige fra sag til sag, fra bygning til bygning. Vi har brug for en politik, som ser helheden og skitserer en tydelig, generel holdning til arkitektur og bevaring”, siger næstformand i udvalget, Stefan Lydal i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen har allerede tiltag, der skaber værdi inden for temaet – såsom Bygningsforbedringsudvalget, Arkitekturens Dag og uddelingen af priser for smuk bygningskultur. De skal favnes i politikken.

Succeskriteriet for politikken skal være, at den skal være synlig og nå bredt ud til både lokale og besøgende, så det er tydeligt, at arkitektur er en del af kommunens identitet.

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
21. juni 2021 KV21, Sønderborg

Venstre og Konservative besøger landbrug

21. juni 2021 KV21

I dag, mandag, besøger Konservative og Venstre i Sønderborg landmand Jens Lei og Jack Nielsen fra DroneVic til en markvandring/overflyvning og snak om, hvordan et højteknologisk dansk landbrug ser ud i dag og i fremtiden. Besøget vil også fokusere på, hvordan vi kan sikre, at både vores teknologiske uddannelser på Alsion og vores stærke landbrugsskole […]

Læs mere...