Fælleslisten vil ikke hjælpe Privatskolen Als med en kommunegaranti

21. september 2020 Politik

Ansøgningen fra Privatskolen Als er på økonomiudvalgets dagsorden den 23. september. Privatskolen ansøger om en kommunegaranti for et lån på 20 millioner kroner. En kommunegaranti vil medføre at kommunen skal deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb frigives løbende over lånets løbetid på 25 år.

Fælleslisten anerkender selvfølgelig borgernes ret til at oprette og drive privat-og friskoler indenfor rammerne af lovgivningen, men bakker ikke op om Privatskolen Als’ ansøgning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fælleslisten har generelt en positiv holdning til friskoler, men i forhold til kommunal støtte udover den lovbestemte driftsstøtte, ønsker vi at skelne mellem to situationer:

1. Privat- og friskoler som er oprettet i et lokalsamfund hvor der ikke er andre skoletilbud. Det kan f.eks. være skoler, der er oprettet som resultat af nedlæggelse af en kommunal skole.

I sådanne tilfælde opfylder skolen en vigtig funktion for et lokalsamfund og er vigtig for at lokalsamfundet kan overleve og stadig tiltrække beboere. Med Fælleslistens profil som fortaler for de små lokalsamfund, mener vi, at kommunen bør støtte denne type skoler, fordi de opfylder en vigtig funktion i kommunen, skriver Fælleslisten i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I hvilket omfang kommunen skal støtte bør besluttes fra sag til sag og ses i lyset af de lokale forhold og skolens rolle og betydning for lokalsamfundet. Vi mener kommunen bør støtte enkeltstående behov og projekter, altså ikke en løbende driftsstøtte udover den driftsstøtte skolen får ifølge lovgivningen. Det kunne for eksempel være en kommunegaranti for et lån.

Andre skoler tæt på

2. Privat- og friskoler som er oprettet i områder, hvor der er andre skoletilbud til rådighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de tilfælde, hvor der er andre skoletilbud til rådighed i lokalområdet og derfor mener Fælleslisten ikke, der er grund til at kommunen skal støtte privat- og friskoler her.

Det gælder også i den konkrete sag, hvor der er rigeligt med andre skoletilbud i Sønderborg by.

Uanset at Privatskolen Als er en anerkendt og god skole for dem der benytter den, så udfylder skolen ikke en kritisk
funktion i lokalsamfundet, idet der er andre skoler til rådighed.

Fælleslisten mener derfor ikke, der er behov for at kommunen yder støtte til Privatskolen Als udover den driftsstøtte, som skolen i forvejen får i kraft af den gældende lovgivning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Redaktionen:

Socialdemokratiet har tilkendegivet, at de ikke stemmer for. Og nu har Fælleslisten samme holdning. DF og Slesvigsk Parti har ikke fortalt, hvor de står, mens Venstre ser positivt på Privatskolen Als’ ønske om en kommunegaranti.

Økonomiudvalget tager stilling i sagen onsdag formiddag.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
21. juni 2021 KV21, Sønderborg

Venstre og Konservative besøger landbrug

21. juni 2021 KV21

I dag, mandag, besøger Konservative og Venstre i Sønderborg landmand Jens Lei og Jack Nielsen fra DroneVic til en markvandring/overflyvning og snak om, hvordan et højteknologisk dansk landbrug ser ud i dag og i fremtiden. Besøget vil også fokusere på, hvordan vi kan sikre, at både vores teknologiske uddannelser på Alsion og vores stærke landbrugsskole […]

Læs mere...