Kommunen kan hente 16,2 millioner kroner hos Sønderborg Forsyning

24. oktober 2017 Erhverv

Højesteret afgjorde den 5. februar 2016, at Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen ikke havde hjemmel til at afgøre, at Sønderborg Kommune havde betalt for lidt i vejvandsbidrag til Sønderborg Forsyning fra 2007-2011.

Forsyningssekretariatet har, som følge af afgørelsen, annulleret sine afgørelser om forhøjelse af bidragssatsen fra 1 til 8 procent af Sønderborg Forsynings udgifter til kloakledningsanlæggene, anlægsudgifterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

På baggrund af det har der været drøftelser mellem kommunen og Sønderborg Forsyning om et eventuelt tilbagebetalingskrav.

I sagen opgøres det til 13,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at byrådet godkender:

at Sønderborg Kommunes krav på tilbagebetaling af vandafvandingsbidraget for 2007-2010  – ca. 12,5 mio. kr.) – er forældet, og at der ikke kan ske modregning af dette krav i Sønderborg Spildevandsforsynings fremtidige betalinger af vandafvandingsbidrag,

at Sønderborg Spildevandsforsyning tilbagebetaler de efterbetalte beløb for 2011, 2012 og 2013 – ca. 16,2 mio. kr.

at Sønderborg Kommune efterbetaler Sønderborg Spildevandsforsyning for 2014-2016 – ca. 2,9 mio. kr.

at afdragsordningen for Sønderborg Spildevandsforsynings tilbagebetaling til Sønderborg Kommune, der kan forløbe over en periode på syv år (2017-2023) – svarende til årlige afdrag på ca. 2 mio. kr.

at Sønderborg Kommune anerkender, at eksisterende betalingsvedtægt fastsætter bidragssatsen til 8 procent.

På onsdag tager Økonomiudvalget stilling og sender sagen videre til Byrådet, der så træffer en afgørelse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk