Sønderborg Forsyning ser med alvor på ulovlig opkrævet moms

23. november 2020 Erhverv

Landets kommuner har i årtier opkrævet ulovlig moms, når private husstande betaler for at få tømt skraldespand.

“I Sønderborg Forsyning følger vi samme praksis som alle andre kommunalt ejede affaldsselskaber i Danmark og opkræver moms på afhentning og bortskaffelse af affald”.
“Landsskatterettens afgørelse stiller spørgsmålstegn ved den praksis, og det er vi naturligvis opmærksomme på. Derfor afventer vi nu, om Skattevæsenet vælger at indbringe sagen for domstolene, så vi kan få en endelig afklaring”, siger Hans Erik Kristoffersen i en mail til SønderborgNYT og han fortsætter:

“Beregningerne af, hvor meget det i givet fald drejer sig om for den enkelte kunde, er komplicerede. Blandt andet fordi de momspligtige udgifter, der har været i forbindelse med affaldshåndteringen, er modregnet i den moms, som affaldsselskaberne har afregnet til Skattestyrelsen”.

“Den del kan ikke kræves retur. Vores kolleger i AffaldVarme Århus har beregnet, at det vil dreje sig om ca. 50 kroner per kunde per år, men der vil være en lang række forhold, der skal afklares yderligere, inden det er muligt at give et præcist beløb. Skulle det blive muligt for os at søge om momsrefusion, vil refusionen indgå i vores samlede regnskab, der skal hvile i sig selv”.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk