Sydjysk Sparekasses første årsregnskab

Direktør, Lars Christensen og adm. direktør Max Hovedskov. Pressefoto
Direktør, Lars Christensen og adm. direktør Max Hovedskov. Pressefoto
1. marts 2024 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

For første gang efter fusion mellem Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse aflægger Sydjysk Sparekasse årsregnskab. Regnskabet viser et resultat for 2023 på 198,8 millioner kroner før skat, hvor de to sparekasser i 2022 sammenlagt realiserede et resultat på 103 millioner. før skat. Der er således tale om en fremgang på 95,8 millioner kroner.

I efteråret 2023 fusionerede Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse under navnet Sydjysk Sparekasse. I en ligeværdig fusion opstod et nyt lokalt pengeinstitut i Syd- og Sønderjylland med mere end 75.000 kunder, 230 ansatte og 17.000 garanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den altovervejende årsag til, at det har været et ekstraordinært godt år, er, at sparekassen, ligesom resten af sektoren, har været begunstiget af et stigende renteniveau.

Om den syd- og sønderjyske garantsparekasses første årsregnskab siger adm. direktør Max Hovedskov:

”Vi er kommet godt i gang efter sammenlægningen af de to sparekasser, hvilket årets resultat også bevidner, men vi må også erkende, at det bliver svært at holde niveauet i 2024, da vi i 2023 har været begunstiget af rentestigninger”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Øget kapitalgrundlag og øgede renteindtægter

Resultatet for 2023 medvirker til en høj kapitalprocent, der sikrer, at Sydjysk Sparekasse er en solid garantsparekasse med en kapitalprocent på 31,1 procent.

Det realiserede resultat før skat for 2023 er forbedret med 95,8 millioner i forhold til sidste år. Udviklingen i årets resultat i forhold til sidste år kan primært forklares ved øgede netto renteindtægter på 172,5 millioner kroner faldende netto gebyr- og provisionsindtægter på -26,8 mio. kr., øgede kursreguleringer på værdipapirer på 51,8 millioner, øgede udgifter til personale og administration på -38,3 millioner kroner samt øgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på -63,8 millioner, hvoraf størstedelen dog kan henføres til et ledelsesmæssigt skøn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sparekassen har kun i begrænset grad oplevet væsentlige forringelser af kundernes betalingsevne eller væsentlige nedskrivninger. Der er dog begyndende indikationer på, at kunderne i højere grad end tidligere påvirkes af de samfundsmæssige ændringer. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med konsekvenserne af den makroøkonomiske situation. Som følge heraf, er det ledelsesmæssige skøn forhøjet med 36,1 mio. kr. således, at det samledes ledelsesmæssige skøn andrager 93,9 millioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fusion i 2023

I oktober 2023 godkendte Finanstilsynet fusionen mellem Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse. Omkostninger til fusionen har påvirket resultatet for 2023 med ca. 14 millioner. Sydjysk Sparekasse afventer endnu den it-mæssige konvertering af kunderne. Konverteringen er planlagt til maj 2024.

Forventninger til fremtiden

Udsigterne for 2024 er præget af stor usikkerhed. Der er geopolitisk uro og usikkerhed om den fremtidige vækst i økonomien samt udviklingen i boligmarkedet, hvilket kan få betydning for kunderne i Sydjysk Sparekasse. Denne usikkerhed kan få betydning for nedskrivningerne i 2024.

Artiklen fortsætter under annoncen

”De gode resultater, der er opnået i den finansielle sektor i 2023, er i stor udstrækning realiseret på baggrund af et stigende renteniveau.Hvordan renteniveauet udvikler sig i 2024, er det svært at sige noget præcist om, og det afhænger i stor grad af udviklingen i den danske økonomi. Af samme årsag er det vanskeligt at guide om næste års resultat”, siger adm. direktør Max Hovedskov i en pressemeddelelse.

Sydjysk Sparekasse forventer dog et resultat for 2024 i niveauet 160-180 millioner kroner før skat.

17. april 2024 Erhverv, Sønderborg

Erhvervslivet fik indblik i lufthavnens fremtid

17. april 2024 Erhverv

Tirsdag eftermiddag var 80 personer fra 45 lokale virksomheder samlet på Hotel Alsik for at høre om Sønderborg Lufthavn, som netop har fået lavet en analyse af erhvervslivets ønsker til lufthavnen. “Udviklingen af Sønderborg Lufthavn er en vision for Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond”, sagde Lars Tveen, som er direktør i fonden. […]

Læs mere...