Sygehus og kommune går sammen om forebyggelse

13. januar 2021 Samfund

Sønderborg Kommunes sundhedscenter åbner på mandag et forebyggelseskontor på Ambulatorietorvet på Sønderborg Sygehus. Så kan borgere, som alligevel er på sygehuset, orientere sig om en række tilbud som for eksempel rygestop, mestring af kroniske sygdomme, motion og kostvejledning.

Målgruppen for den styrkede indsats er især borgere med kronisk sygdom, som i mange tilfælde – med støtte fra det kommunale sundhedscenter – kan få det bedre og dermed skabe sig et liv og hverdag med højere livskvalitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har allerede i mange år i kommunen arbejdet med forebyggelse og tilbudt borgerne mange forskellige forløb, fordi vi ved, at vores livskvalitet hænger nøje sammen med vores fysiske og mentale sundhed. Jeg er meget glad for, at vi nu i samarbejde med sygehuset i Sønderborg åbner et kontor på selve sygehuset og på den måde kan møde vores borgere dér, hvor de i forvejen kommer til undersøgelse eller konsultation”, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

”En del borgere henvises allerede til Sundhedscentret, når de udskrives fra sygehusene, men vi håber med det nye forebyggelseskontor på sygehuset, at vi når endnu flere, som vi kan hjælpe til et bedre liv”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsatsen rummer et kontor på sygehusets nye ambulatorietorv tæt på hovedindgangen, som er bemandet hver mandag, onsdag og fredag kl. 9-15.

Derudover går en væsentlig del af indsatsen ud på, at medarbejderne i sygehusets afdelinger og ambulatorier i deres samtaler med patienterne er opmærksomme på, at borgere, som ryger, er overvægtige eller på anden måde er udfordret på deres sundhed og livsstil, bliver informeret om muligheden for at opsøge Sundhedscentrets medarbejder på Ambulatorietorvet og høre om de tilbud, de kan få glæde af.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er i forvejen gode erfaringer med at henvise til kommunale rygestopkurser med VBA-metoden, hvor medarbejderne på sygehuset kort spørger ind til, om borgeren ryger og i så fald kunne tænke sig at blive henvist til et rygestop-kursus.

Også regionsrådsformand Stephanie Lose, glæder sig over det nye samarbejde:

”I regionen og kommunerne har vi en fælles interesse i at forebygge frem for at behandle – ikke mindst for borgernes skyld. Det er oplagt, at vi samarbejder på området, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu sætter gang i et pilotprojekt i Sønderborg. Vi evaluerer efter et år og ser, om det kan udbredes til flere af vores sygehuse og i samarbejde med flere kommuner”, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når en patient henvender sig til forebyggelseskontoret, vil det først blive afklaret, om der er et forebyggelsestilbud, der passer til vedkommende.

Hvis det er tilfældet, tilbydes patienten en afklarende samtale, hvor vedkommendes behov, ressourcer og motivation klarlægges, og så tilrettelægges der på den baggrund et forløb, der passer til den enkelte.

Forebyggelseskontoret på Sønderborg Sygehus er for borgere, der bor i Sønderborg Kommune. Men hvis borgere fra andre kommuner henvender sig, vil medarbejderne hjælpe med at finde frem til og henvise til de sundhedstilbud, som deres hjemkommune har.

Artiklen fortsætter under annoncen

Charlotte Kongsted og Susanne Hov er to af de sundhedsvejledere fra Sundhedscentret, som sammen med andre kolleger sørger for at bemande Sønderborg Kommunes forebyggelseskontor på Specialsygehus Sønderborg.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk