Arbejdet for demente og pårørende sikrede Wiwi Christensen Frivilligprisen

24. september 2021 Nordborg

Wiwi Christensen får Frivilligprisen for sit arbejde med demente og pårørende – og under hendes formandskab er foreningen Netværkshuset vokset støt både i medlemsantal og aktiviteter.

Wiwi Christensen har en vision om at skabe et meningsfyldt hverdagsliv med indhold, der både bevarer, udvikler og støtter demensramte og deres pårørende i det ændrede liv med demens.

En ambition der også er med til at gøre Sønderborg Kommune demensvenlig – og ved Frivilligfesten blev hendes indsats belønnet med Frivilligprisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Sønderborg Kommune er der ca. 1400 personer med en demensdiagnose, men foreningen har kun kontakt til ca. 100 husstandsmedlemmer. Det betyder, der er mange, der lever et ensomt og belastet liv, som oftest med en demensramt ægtefælle eller andet familiemedlem.

Det er derfor blevet en mærkesag for den Wiwi Christensen at informere om sygdommen og sygdomsforløbet og de behandlingsmuligheder, der findes samt henvise til hjælp og råd fra demenskoordinatorerne.

De arrangementer, prismodtageren brænder for, er sociale arrangementer – med bl.a foredrag, sang og musik samt kaffe-kage, de såkaldte café-arrangementer. Andre aktiviteter er f.eks. krolf -og petanque formiddage. Derudover er der udflugter i naturen med guide eller naturvejleder. Disse ture sørger hun for at søge om finansiering til via fonde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun har endvidere udarbejdet informationsmateriale, der beskriver demens. Oplysningsmaterialet er medvirkende til mulighed for tidlig behandling.

Så hvis nogen har fortjent at modtage Frivillighedsprisen er det Wiwi Christensen fra Netværkshuset, står der i indstillingen.

Wiwi Christensens engagement og motivation rækker langt ud over den sygdomsramte, da demens er hele familiens sygdom. Især er ægtefællen oftest hårdt belastet. Derfor arbejder Wiwi målrettet på at få etableret en aflastningsordning, så den demensramte kan være i trygge rammer, mens ægtefællen får mulighed for personlige gøremål.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk