Broager er klar til at udvide med endnu en sportshal

23. marts 2014 Uncategorized

Siden 2008 har der i det kommunale anlægsbudget været afsat 3. mio kr. til anlægstilskud byggeri af hal 2 ved DSI Broager-Hallen. Nu er planerne så langt fremme, at restbeløbet skal udbetales og det sker ved, at Økonomiudvalget ser på sagen, anbefaler den og sender den til beslutning i Byrådet.

Anlægsbudgettet på 3 millioner kroner er gennem årene overført fra budgetår til budgetår og er i 2014 på i alt 2.949.000 kr. idet der tidligere et udbetalt er mindre anlægstilskud i forbindelse med forprojektering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Broager Sparekasse er med til at betale for hal 2 i Broager.

Broager Sparekasse er med til at betale for hal 2 i Broager.

I de mellemliggende år fra 2008 til 2014 har DSI Broager-Hallen haft forskellige udfordringer med hensyn til restfinansiering af anlægsudgifterne som har været et krav for at det kommunale anlægstilskud kunne udbetales; ligesom der fra såvel kommunal som anden långiver side har været stillet krav om et bæredygtigt driftsbudget.

DSI Broager-Hallen Kultur- og Aktivitetscenter har nu såvel driftsbudgettet og restfinansieringen af anlægsudgifterne, på plads.

DSI Broager-Hallen Kultur- og Aktivitetscenter har fremsendt papirerne til Fritidsafdelingen, ligesom dokumentation for anlægstilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond, anlægstilskud fra Broager Sparekasse og lånefinansiering af restbeløbet fra LR Realkredit er fremsendt.

DSI Broager-Hallen Kultur- og Aktivitetscenter søger om at få den kommunale anlægsbevilling i 2014, 2.949.000 kr., udbetalt i 2014 jævnfør den tids- og betalingsplan der er for byggeriet.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
15. maj 2021 Gråsten, Samfund

BIOGAS: Svært for nogen at vide Nature Energy byggede uden at have fået lov

15. maj 2021 Gråsten

I Kværs sidder en undrende Hans Jørgen Vaarbjerg, som læste forvaltningens redegørelse for sagsgangen omkring byggetilladelsen til Nature Energys biogasanlæg i Kværs og særligt, at redegørelsen viser, at forvaltningen først fik besked om, at byggeriet var i gang fik at vide fem uger inden Sønderborg Kommune på forlangende fra Miljø- og Fødevareklagenævnet forlangte byggeriet standset […]

Læs mere...