Den akutte behandling uden for sygehusene bliver endnu vigtigere

Ambulancepersonale kan mere og mere. Pressefoto
Ambulancepersonale kan mere og mere. Pressefoto
23. april 2024 REGIONALT Skrevet af: Ole Kæhler

Der er sket store ændringer og udvikling på det præhospitale område i løbet af de seneste 20-30 år. Fra primært at få patienterne lagt på en båre og transporteret til sygehuset kan ambulancepersonalet i dag både starte behandling af patienterne på stedet og under transporten til sygehuset.

For at være bedst muligt rustet til den transformation, som sundhedsvæsenet står over for med flere ældre, flere med kroniske sygdomme og flere med mere end én sygdom, er der behov for at gøre det præhospitale område i Region Syddanmark mere robust.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Ambulancereddere og paramedicinere kan mere og mere. Det er de fremskudte akutbiler et godt eksempel på, hvor behandlingen ofte kan sættes i gang på stedet og spare patienterne for at komme på sygehuset. Det kræver, at den præhospitale organisation i regionen styrkes og samles. Det er dét, vi nu sørger for”, siger regionsrådsformand Bo Libergren i en pressemeddelelse.

Den seneste udvikling er de såkaldt fremskudte visitationsenheder – akutbiler bemandet med en paramediciner – som er med til at forhindre unødige indlæggelser.Den præhospitale indsats skal i højere grad understøtte det nære sundhedsvæsen og mere behandling hjemme hos patienterne. Det kræver, at det præhospitale område skal være parat til at håndtere flere og mere komplekse sundhedsfaglige opgaver.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor er der også behov for en mere ensartet efter- og videreuddannelse på tværs af ambulanceoperatørerne.

”I den nye organisation kommer der en ny enhed, som på strategisk niveau skal arbejde med kvalitet og uddannelse på tværs af regionens præhospitale område, så vi sikrer, at alle vores medarbejdere på tværs af ambulanceoperatører får de samme kompetenceløft”, siger udvalgsformand for Præhospitaludvalget Bente Gertz.

Den nye organisation kommer til at bestå af en præhospital direktør og en lægelig chef.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er planen, at den nye organisation skal være på plads og i drift i starten af 2025. Med en ny organisering vil det præhospitale område i Region Syddanmark have ca. 850 fastansatte ledere og medarbejdere, hvor hovedparten er reddere.

21. maj 2024 Kultur, Sønderborg

Skal Sønderborghus tages af salgslisten?

21. maj 2024 Kultur

I sommeren 2022 besluttede Byrådet at sætte en række kommunale bygninger til salg, så der kunne spares penge, men nu opfordrer forvaltningen til, at Byrådet tager to bygninger af salgslisten. Det drejer sig om Sønderborghus og også Riecks Arkæologiske Stensamling i Svenstrup. Forvaltningen har talt med bestyrelsen i Sønderborghus, der ikke ønsker at overtage bygningerne […]

Læs mere...