Fælleslisten: Landsbylaugene skal have mere indflydelse

16. november 2017 Augustenborg

Medlem af Fælleslisten John Solkær skriver:

Kommunalreformen fra 2007 betød en stor centralisering af magten.

I dag har landdistrikterne via Landsbylaug og råd høringsret – altså en rådgivende funktion.

Det kan efter Fælleslistens mening blive bedre. Det er på tide at give landdistrikterne mere indflydelse inden for de bestående rammer.

Vi foreslår:

Landdistriktsudvalget etableres med 4 politikere fra Kulturudvalget + 5 medlemmer valgt af Landsbylaug og råd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derved vil landdistriktsproblematikkerne komme betydeligt tættere på et bestemt stående udvalg og med større tyngde.

Landdistriktsudvalget vælger selv sin formand.

Der nedsættes et Forum, bestående af formændene fra alle Landsbylaug og råd.

Der holdes årligt 2- 3 arbejdsmøder med Kulturudvalget, hvor erfaringer, ideer, udvikling diskuteres.

Fælleslisten ønsker de nuværende økonomiske rammer øget til et samlet budget på 3 – 5 mio. kr.

Efter vores mening, må det være en gave at få tilført dynamik, medspil og initiativer fra  landdistrikterne i bestræbelserne på  at skabe ”en hel kommune for alle borgere”.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk